Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 18-00,
конт. тел. (044) 294-34-41

Загальна частина програми підготовки інженерів-проектувальників до професійної атестації

 

В якому статусі використовуються будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС?

Будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС, допускається застосовувати для проектування об’єктів:

Як допускається застосовувати у проектній документації на один об’єкт будівельні норми, розроблені на основі національних технологічних традицій, та будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС?

Що не підтверджується під час проведення професійної атестації виконавця?

Що не є підставою для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката?

Через який час виконавець, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката, має право подати заяву про проведення професійної атестації?

Які види господарської діяльності в галузі будівництва підлягають ліцензуванню?

Для кого застосування стандартів є обов’язковим?

Що містить кодекс усталеної практики?

Що не встановлює стандарт?

Що містить кодекс усталеної практики?

До чого не встановлюють технічні вимоги технічні умови?

Яких характеристик продукції повинні стосуватися положення національних стандартів та кодексів усталеної практики?

Національні стандарти та кодекси усталеної практики перевіряються після їх прийняття не рідше одного разу на:

Якими документами може бути встановлена обов’язковість застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики?

Хто здійснює державний ринковий нагляд за будівельними виробами?

Якими документами регламентуються вимоги проектно-технологічної документації?

Хто відповідає за якість ресурсів, які використовуються на об’єкті під час його зведення?

Що не мають права вимагати від підрядника особи, що здійснюють технічний нагляд?

Які заходи вживає особа, що здійснюють технічний нагляд, у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника їх усунути?

Надійністю будівельного об’єкта є властивість протягом заданого проміжку часу?

Чим характеризується чисельно надійність?

Який захід не попереджує небезпеки?

Хто зобов’язаний утримувати в належному стані будинки і споруди?

Хто зобов’язаний забезпечувати періодичне обстеження і паспортизацію об’єкта?

Хто зобов’язаний зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об’єкт архітектури?

Хто несе відповідальність за експлуатацію об’єктів будівництва?

З якою метою здійснюється обстеження об’єкта будівництва під час паспортизації?

Хто встановлює порядок проведення обстеження об’єкта будівництва?

Хто встановлює затверджує форму та вимоги до паспорта об’єкта будівництва?

Хто вживає заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єкта?

Хто має право здійснювати контроль за реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів?

Що необхідно забезпечити для застосування об’єкту за призначенням після досягнення встановленого терміну експлуатації ?

Чим характеризується явище прогресуючого руйнування ?

Чим характеризується відмова конструкції в розрахункових вимогах норм?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) найбільш вірогідно треба відносити 1-секційний 9-поверховий будинок, який має 6 квартир на поверсі – дві однокімнатні, дві двохкімнатні та дві трьохкімнатні?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) найбільш вірогідно треба відносити театр на 1000 глядачів?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) найбільш вірогідно треба відносити торгівельний павільйон площею 50 м2 ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) треба відносити загальноосвітню школу трьох ступенів по 2 класи на кожному потоці (усього 12 вікових груп) ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) найбільш вірогідно треба відносити особняк (садибний житловий будинок) площею 600 м2 ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) найбільш вірогідно треба відносити 10-секційний 9-поверховий житловий будинок ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків найбільш вірогідно має бути віднесений 10-секційний 9-поверховий житловий будинок, що складається з блок-секцій (відокремлених елементів), між якими запроектовані температурно-деформаційні шви ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків має бути віднесена автозаправна станція, якщо об’єми пального в її резервуарах складають більш ніж 50 т ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків має може бути віднесена гідро-акумулююча станція на р.Дніпро ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків має бути віднесена автодорога загальнодержавного значення ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якої категорії складності має бути віднесено реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якої категорії складності проектування найбільш вірогідно треба відносити комплекс, що складається з трьох житлових будинків, кожний з яких запроектований на 108 квартир?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків має бути віднесений об’єкт будівництва, що ідентифікований як об’єкт підвищеної небезпеки, наприклад великий хімічний завод ?

Згідно з ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 до якого класу наслідків (відповідальності) має може бути віднесена станція підготовки води, розрахована на забезпечення водою житлового району 20 тисяч мешканців?

Технічний регламент – це:

Відповідно до Закону України «Про будівельні норми» будівельні норми – це:

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» стандарт – це:

Відповідно до Закону України «Про будівельні норми» застосування будівельних норм або їх окремих положень:

Обов'язковій експертизі,  щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності підлягають:

Експериментальним будівництвом є будівництво наступних будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також окремих будівельних конструкцій та систем інженерного обладнання, на

Що являють собою індивідуальні технічні вимоги що затверджуються Мінрегіоном при проектуванні об’єкта експериментального будівництва:

Які категорії відповідальності конструкцій встановлює ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»:

Яке призначення виконавчої документації відповідно до ДБН А.3.1-5-2009 «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»?

"Згідно Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної  документації на місцевому рівні, призначеної для:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без затвердження якої містобудівної документації неможливе отримання містобудівних умов та обмежень:

Як результат проведених Громадських слухань з містобудівної документації  пропозиції громадськості мають бути:

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – документ, що містить:

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації споруд»

 

1. Безпечність будівельного об’єкта – це:

2. Роботоспроможний стан об’єкта експлуатації – це:

3. Термін експлуатації будівель (споруд) визначається:

4. Продовження встановленого терміну експлуатації допускається лише після проведення:

5. основна вимога «безпека експлуатації» стосується таких груп ризиків:

6. Група ризиків «ковзання, падіння, удари» – це перешкоди через:

7. Ризики «падіння» підрозділяються на:

8. Заходи виключення ризиків від «падіння» після «ковзання»:

9. Заходи виключення ризиків від «прямих впливів» (ударів):

10. Заходи виключення ризиків через «опіки»:

11. Заходи виключення ризиків через «електричний удар» та «електрошок»:

12. Заходи виключення ризиків через «вибух»:

13. Вимоги щодо надійності безпеки експлуатації встановлюються на етапах:

14. Вимоги до безпечності будівельних конструкцій та основ при експлуатації включають:

15. Надійність будівель і споруд забезпечується виконанням вимог:

16. Об’єкт підвищеної небезпеки ідентифікований згідно із законодавством, відноситься до:

17. Яку категорію складності об’єкту будівництва необхідно присвоювати, якщо будівля (споруда) відноситься до класу наслідків (відповідальності) сс3?

18. Небезпеки при нормальній експлуатації можуть бути наслідком:

19. Заходами, що попереджають небезпеки або знижують їх вплив можуть бути:

20. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту визначається:

21. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту встановлюється в:

22. Залежно від наслідків, розрізняють такі три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:

23. Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається рівнем можливих:

24. Небезпеки, які можуть призвести до порушення роботоздатності конструкцій є наслідками:

25. Які можуть бути заходи, що попереджують небезпеки або знижують їх вплив:

26. Який клас наслідків (відповідальності) приймається для будівель висотою заввишки від 73,5 м до 100 м?

27. Висотний будинок для забезпечення безпечної його експлуатації повинен оснащуватися:

28. За функціональним призначенням моніторинг за технічним станом висотних будівель поділяється на:

29. Моніторинг «об’єктивний» передбачає контроль:

30. Норми ДБН В.1.2-12-2008 «будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки» охоплюють безпеку: 

31. Характер і зона взаємного впливу нового та прилеглих об’єктів визначається у:

32. Індивідуальні умови ущільненої забудови враховуються у такій документації:

33. Моніторинг прилеглої забудови, території та об’єкта, що будується, проводиться на стадії:

34. За функціональним призначенням моніторинг будівель і споруд в умовах ущільненої забудови має один з таких напрямів:

35. Моніторинг об'єкта, прилеглої забудови та території  включає виконання таких завдань обстеження технічного стану будівельного об'єкта:

36. Формою звітності за результатами моніторингу об’єктів будівництва в умовах ущільненої забудови є науково-технічний звіт, що включає:

37. Проектна аварія – це:

38. Які з наведених параметрів можуть характеризувати проектні аварії?

39. Заходи щодо підтримання робочого стану конструкцій повиннi бути встановленi у:

40. Які заходи з безпеки повинна містити   експлуатаційна документація?

41. Відповідальність персоналу за забезпечення надійності  визначається на таких етапах робіт:

42. Технологiчні карти повинні містити  вимоги з безпеки виконання монтажних робiт, а саме:

43. В технологiчних картах на виконання земляних робiт указуються:

44. Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, проїзди та підходи до них, необхідно:

45. Вимоги безпеки до складських майданчиків:

46. Які вимоги безпечної експлуатації будівельних машин?

47. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на робітників під час виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт:

48. Коли виникає потреба в обстеженнях технічного стану будівель і споруд як самостійному виді робіт?

49. Хто виконує підготовчі та допоміжні роботи, що передують обстеженням та паспортизації?

50. Які можливі етапи планових обстежень?

51. Кому належить паспорт будівлі (споруди):

52. За якими процедурами здійснюється діагностика технічного стану будівель (споруд)?

53. За якого технічного стану конструкцій будівлі (споруди) слід рекомендувати проведення поточного ремонту?

54. За якого технічного стану конструкцій будівлі (споруди) слід рекомендувати проведення їх капітального ремонту?

55. Які заходи можливо провести щодо конструкції, стан якої викликає  неприпустимий ризик експлуатації об’єкту?

56. Що слід рекомендувати у випадку ІV технічного стану конструкцій будівлі?

57. Склад робіт з поточного ремонту:

58. Склад робіт з капітального ремонту:

59. Експлуатаційна служба висотного будинку для забезпечення безпечної його експлуатації формує таку документацію:

60. До основних видів експлуатаційних робіт висотного будинку відносяться:

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині захисту від шуму»

 

1. Вимога щодо захисту від шуму при проектуванні об’єктів нового будівництва або реконструкції (в тому числі цивільного призначення) поширюється на:

2. Виконання основної вимоги щодо захисту від шуму при проектуванні об’єктів виробничого призначення забезпечується комплексом заходів, пов’язаних зокрема із:

3. Виконання основної вимоги щодо захисту від шуму при проектуванні об’єктів цивільного призначення забезпечується комплексом заходів, пов’язаних зокрема із:

4.Виконання основної вимоги щодо захисту від шуму при проектуванні житлової забудови (житлових районів, мікрорайонів, кварталів) забезпечується комплексом заходів, пов’язаних зокрема із:

5. До будівельно-акустичних заходів та засобів захисту від шуму відносяться:

6. В розділі «Захист від шуму» в складі матеріалів ОВНС до проектної документації на об’єкти, що проектуються (в тому числі цивільного призначення), повинні міститися такі дані:

7.Акустичний режим в приміщеннях квартир житлових будинків відповідає нормативним вимогам, якщо:

8.Перевірка дотримання вимоги щодо захисту від шуму стосовно будівельних об’єктів та будівельних виробів здійснюється застосуванням:

9.Нормованими параметрами постійного шуму є:

10.Нормованими параметрами непостійного шуму є:

11. Шум на території житлової забудови нормується:

12. Звукоізоляція внутрішніх огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків нормується за показниками:

13. Необхідну звукоізоляцію від повітряного шуму зовнішньої огороджувальної конструкції даного приміщення житлового чи громадського

14. Необхідну звукоізоляцію від повітряного шуму огороджувальної конструкції, яка відокремлює приміщення з джерелом шуму від приміщення, що захищається від шуму даного джерела, визначають за такими параметрами:

15. В частотній області дії закону маси звукоізоляція плоских акустично однорідних масивних огороджувальних конструкцій (із бетону, цегляної кладки, гіпсобетону тощо) визначається на даній частоті  лише одним параметром:

16. Звукоізоляція від повітряного шуму подвійної огороджувальної конструкції з повітряним проміжком (заповненим пружним матеріалом) між окремими акустично однорідними масивними шарами (із бетону, цегляної кладки, гіпсобетону тощо) буде більшою за звукоізоляцію одношарової конструкції, виконаної із того самого матеріалу і з такою ж загальною поверхневою густиною, в діапазоні частот:

17. Ізоляція ударного шуму міжповерховим перекриттям буде більшою при застосуванні шару звукоізоляційного матеріалу в конструкції плаваючої підлоги з динамічною жорсткістю (при всіх інших однакових умовах):

18. Підвищення ефективності шумозахисних екранів, які застосовують для захисту сельбищної території від транспортного шуму, досягається такими заходами:

19. Внесення в приміщення звукопоглинального облицювання огороджувальних поверхонь призводить у загальному випадку до:

20. Основною акустичною характеристикою плоских звукопоглинальних конструкцій, призначених для зниження шуму в приміщеннях і яку використовують в акустичних розрахунках є:

21.Ефективність зниження рівня шуму в приміщенні з джерелами шуму при застосуванні облицювання поверхонь огороджувальних конструкцій приміщення звукопоглинальними конструкціями буде тим більшою, якщо:

22. Діапазон можливих значень ревербераційного коефіцієнта звукопоглинання плоскої звукопоглинальної конструкції, розташованої на жорсткій поверхні, знаходиться в межах:

23. Сумарний рівень звукового тиску кількох n джерел шуму визначають як:

24. Величина результуючої ізоляції повітряного шуму огородженням (наприклад, стіна з вікном), що складається із 50% площі, яка має звукоізоляцію 30 дБ, та 50% площі, яка має звукоізоляцію 60 дБ становить:

25. Довжина звукової хвилі з частотою 100 Гц при швидкості звуку у повітрі 340м/с становить:

26. Звуковий тиск вимірюється у:

27. Рівень звукового тиску вимірюється у:

 

 

«Інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань»

 

1. Інженерні вишукування для будівництва включають такі види вишукувань:

2. Обсяги вишукувальних робіт на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) залежно від порядку розроблення проектної документації (згідно з ДБН А.2.2-3)  складають:

3. Технічне завдання на інженерно-геодезичні вишукування складається:

4. Програма виконання інженерно-геодезичних робіт  складається відповідно до:

5. Кількість категорій складності умов при виконанні інженерно-геодезичних вишукувань  у будівництві:

6. Інженерно-геодезичні роботи з контролю за деформаціями будівель, споруд та еле­ментів їх конструкцій у період будівництва та експлуатації входять до складу:

7. До державного картографічно-геодезичного фонду здаються примірники таких звітів з інженерно-геодезичних вишукувань:

8. До територіального фонду здаються  примірники таких звітів з інженерно-геодезичних вишукувань

9. Виконання робіт із створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) та спостереження за її сталістю є обов’язком:

10. Геодезичні вимірювання деформацій (моніторинг) основ, фундаментів, конструкцій будівель (споруд) їх частин, фундаментів технологічного устаткування об'єкта нового будівництва тa будинків, інженерних мереж, підземних споруд та об'єктів інфраструктури, що його оточують, у процесі будівництва є обов’язком:

11. Побудова і розвиток внутрішньої геодезичної розмічувальної мережі та контроль за її збереженням є обов’язком:

12. Виконання детальних геодезичних розмічувальних робіт під час будівництва є:

13. Геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель (споруд) та виконавче знімання є:

14. Розроблення проекту геодезичної розмічувальної мережі для будівництва  потрібно  виконувати  в послідовності і строки, що відповідають прийнятим:

15. Середні квадратичні похибки побудови геодезичної розмічувальної мережі будівельного майданчика для підприємств та груп будівель (споруд) на ділянках площею більше ніж 1км² кутові вимірювання; лінійні вимірювання; нівелювання на 1 км подвійного ходу, не більше:

16. Середні квадратичні похибки кутових вимірювань побудови зовнішньої і внутрішньої геодезичних розмічувальних мереж будинку (споруди) й інших розмічувальних робіт для металевих конструкцій з фрезерованими контактними поверхнями, не більше:

17. Середні квадратичні похибки кутових вимірювань побудови зовнішньої і внутрішньої геодезичних розмічувальних мереж будинку (споруди) й інших розмічувальних робіт для  будівель та споруд висотою до 73,5 м або із прогонами від 6 м до 18 м, не більше:

18. Середні квадратичні похибки нівелювання на станції на вихідному та монтажному горизонтах для   будівель та споруд висотою понад 100 м або із прогонами від 30 м до 36 м, не більше:

19. Геодезичний контроль  здійснюється, за потреби,  незалежною сторонньою організацією під час  будівництва:

20.  Розмічувальні роботи під час будівництва повинні забезпечувати винесення в натуру осей та позначок, що визначають відповідно до проектної документації положення:

21.  Геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель (споруд) полягає в:

22 геометричні параметри будівель (споруд),  методи геодезичного контролю, порядок і обсяг його здійснення повинні бути встановлені:

23. У матеріалах вишукувань повинна приводитися характеристика прогнозованих  впливів  на  будівельні  конструкції та основи таких основних процесів і явищ:

24. Урахування небезпечних впливів навколишнього середовища  повинно виконуватись з урахуванням їх просторової нерівномірності і періодичності на період:

25. Геодезичний моніторинг входить до робіт з науково-технічного супроводу та є складовою частиною загального моніторингу об'єкта будівництва:

26. Геодезичний моніторинг будівель (споруд) у період експлуатації   з використаннями автоматизованих комплексів   забезпечує  вимірювання таких геометричних параметрів:

27.  При виконанні  геодезичних робіт на об'єкті будівництва  працівники геодезичної служби повинні вести   такі журнали:

28. Що є підставою для складання програми виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань згідно дбн а.2.1-1:2008?

29. Залежно від чого визначають види та обсяги інженерно-геологічних вишукувань?

30. Які території називають зсувонебезпечними?

31. Залежно від чого визначають глибину, кількість та розміщення гірничих виробок?

32. Скільки класів наслідків (відповідальності) об'єктів, що захищаються?

33. Які особливі вимоги до інженерно-геологічних вишукувань на ділянках поширення просідних грунтів?

34. При польових вишукувальних роботах під реконструкцію необхідно:

35. Як повинна прийматись глибина закладання фундаментів?

36. Технічні вимоги до результатів інженерно-геологічних вишукувань:

37. Скільки категорій складності інженерно-геологічних умов?

38.які є типи торфу?

39. Які бувають свердловини?

40. Які бувають види прогнозів зміни інженерно-геологічних умов?

41. Які є категорії складності інженерно-геологічних умов?

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення енергоефективності споруд»

 

 1. При проектуванні яких будинків і споруд використовується ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель”.
 2. В яких випадках дозволяється влаштування теплоізоляційного шару з внутрішньої сторони несучої частини огороджувальної конструкції:
 3. Якою повинна бути мінімальна товщина вентильованого повітряного прошарку:
 4. Проектування теплоізоляційної оболонки необхідно здійснювати з застосуванням теплоізоляційних матеріалів термін ефективної експлуатації яких складає:
 5. Вимога ДБН В.2.6-31:2006 щодо мінімально допустимого значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (RS пр ≥ Rq min) є:
 6. Вимога ДБН В.2.6-31:2006 щодо допустимого значення опору повітропроникності огороджувальних конструкцій (Rg ≥ Rg н) є:
 7. Вимога ДБН В.2.6-31:2006 щодо максимально допустимого температурного перепаду між температурою внутрішнього повітря та приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції (Δt пр ≤ Δt сг) є:
 8. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції встановлюється в залежності від:
 9. Мінімальна температура внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції визначається на підставі:
 10. В яких випадках при проектуванні допускається приймати мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій  зниженим по відношенню до встановленого в ДБН В.2.6-31:2006:
 11. Величина питомих тепловитрат на опалення будинку є показником:
 12. Питомі тепловитрати на опалення будинків, що проектуються визначаються:
 13. Клас енергетичної ефективності будинку визначається:
 14. Для будинків, що проектуються, клас енергетичної ефективності повинен прийматися:
 15. При оцінці теплостійкості в літній період року визначається:
 16. При оцінці теплостійкості в зимовий період року визначається:
 17. Необхідне значення опору повітропроникності огороджувальної конструкції будинку, що проектується, залежить від:
 18. Критерієм оцінки вологісного режиму огороджувальних конструкцій є:
 19. Енергетичний паспорт повинен складатися для:
 20. Енергетичний паспорт будинку призначений для:
 21. Яку теплопровідність матеріалів необхідно приймати в розрахунках при проектуванні огороджувальних конструкцій будинків з нормальним згідно з ДБН В.2.6-31:2006 вологісним режимом експлуатації приміщень:
 22. Які з перелічених елементів непрозорої частини зовнішньої стіни є теплопровідними включеннями:
 23. Тепловий вплив міжповерхового перекриття на приведений опір теплопередачі зовнішніх непрозорих стінових огороджувальних конструкцій необхідно враховувати за допомогою:
 24. Витрати теплової енергії на опалення будинку залежать від:
 25. Загальні тепловтрати будинку залежать від:
 26. До складу проекту яких будинків повинен входити розділ «Енергоефективність»
 27. Максимально допустима висота житлового будинку, теплоізоляція зовнішніх стін якого виконується на основі збірних систем типу А з шаром теплової ізоляції на основі пінополістиролу групи горючості Г1, становить:
 28. Чи дозволяється використовувати у збірних системах класу В горючі матеріали в якості теплоізоляційного шару для багатоповерхових громадських будинків
 29. Який нормативний документ встановлює величини сумарної сонячної радіації за опалювальний період, що надходить на горизонтальну та вертикальні поверхні різної орієнтації за умов хмарності:
 30. Тривалість опалювального періоду для дитячих навчальних закладів визначається, як період із середньою добовою температурою повітря:

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині охорони здоров’я та навколишнього середовища»

 

1. Будівельні об’єкти задовольняють основну вимогу щодо безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища, якщо вони не становлять загрози в результаті:

2.  У якому випадку дотримуються принципів щодо підтвердження відповідності основній вимозі «безпека життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища»?

3. Для підтвердження задовільної якості будівельних виробів щодо безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища виконуються необхідні розрахунки або безпосередні виміри їх характеристик згідно з:

4. Нормативні документи категорії А щодо вологості повинні забезпечувати:

5. Для яких видів виробів або групи виробів має бути визначено характеристику виділення забруднюючих речовин у повітря, грунт і воду?

6. Який нормативний документ встановлює вимоги до методів, засобів та порядку проведення радіаційного контролю в будівництві?

7. До якої категорії об’єктів радіаційного контролю відносять будівельні вироби і конструкції?

8. Обов’язковому радіаційному контролю в будівництві підлягають такі види сировини і будівельних матеріалів:

9. Хто згідно з ДБН В.1.4-2.01-97 визначає систему проведення радіаційного контролю?

10. Робочі проекти будівель і споруд житлового, цивільного та промислового призначення І-ої групи зобов’язані проходити експертизу на виконання норм радіаційної безпеки в

11. Якими документами необхідно керуватись при розробленні матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище?

12. Згідно з ДБН А.2.2-1-2003 навколишнє середовище – це:

13. Основними завданнями оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) є:

14. Матеріали ОВНС розроблюються у складі:

15. Для яких об’єктів виконується оцінка ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище?

16. Оціночне значення соціального ризику визначається за такими складовими:

17. Який нормативний документ встановлює вимоги та настанови щодо застосування систем екологічного керування?

18. Які напрями повинно охопити аналізування поточного становища організації стосовно довкілля?

19.Які експлуатаційні аспекти будівельних об'єктів не належать до таких, що задовольняють основну вимогу щодо охорони здоров'я людей та навколишнього природного середовища?

20. В якому документі визначені терміни, які використовуються в ДБН В.1.2-8-2008?

21. Які фактори впливу будівельних об'єктів не загрожують безпеці життя і здоров'ю людини?

22. Які чинники (забруднювачі та фізичні фактори) не впливають негативно на мешканців і споживачів будівельних об'єктів?

23. Яка медична дисципліна вивчає дію будівель і споруд на безпеку життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища?

24. У якій категорії нормативних документів наведені критерії якості повітря?

25. Які способи використовуються для боротьби з забрудненням повітря у приміщенні?

26. Значення води для здоров’я людини.

27. Добова фізіологічна норма питної води?

28. Недостатня кількість якого мікроелементу зумовлює карієс зубів?

29. Якими нормативними документами визначається якість питної води?

30. Необхідність санітарно-захисної зони навколо підземного джерела водопостачання.

31. Принцип розрахунку допустимої кількості шкідливих речовин у стічних водах.

32. Які елементи системи очистки стічних вод інфекційних лікарень є обов’язковими?

33. Мала каналізаційна споруда.

34. Загроза роботи великих очисних каналізаційних систем для здоров'я населення.

35. Фактор, що не створює небезпеки  для здоров’я населення при видаленні твердих відходів.

36. Показники при нормуванні екзогенних хімічних речовин у ґрунті.

37. Як підтверджується задовільна якість (безпечність для здоров’я населення)  виробів для будівництва?

38. Які властивості будівельних матеріалів можуть негативно впливати на здоров’я людини.

39. Яким терміном часу визначається вологість у повітрі будівельних об'єктів?

40. Які фізичні чинники не впливають негативно на здоров’я людини у житлових приміщеннях?

41. У якій кількості приміщень трикімнатної квартири має бути нормована інсоляція?

42. Яка мінімальна відстань на дворових територіях мікрорайонів між житловим будинком та  майданчиком    господарського призначення (сушіння білизни,  чистка речей,
розміщення сміттєзбірників)?

43. Де не можна розміщувати  сауну?

44. Які біологічні чинники, перебуваючи у повітрі приміщень громадських будинків, негативно впливають на здоров’я людини?  

45. Для яких приміщень медичних закладів нормується розміщення по сторонах світу?

46. Де може розміщатися рентгенкабінет у пологовому будинку?

47. Відношення площі вікон до площі виробничих приміщень підприємств побутового обслуговування.

48. Мінімальна площа виробничих приміщень ремонту музичних інструментів (безклавішних).

49. За яким документом  визначається структура лікарні?

50. Яка ширина санітарно-захисної зони ІІІ класу?

51. Необхідні нормативні документи для визначення безпеки для людини іонізуючого випромінювання.

 

«Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва»

 

 1. Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних:
 2. Будівельне виробництво – це взаємопов’язаний комплекс:
 3. організаційно-технологічні рішення для будівельного виробництва повинні забезпечувати дотримання нормативних вимог   щодо допустимих рівнів небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які створюють ризики для:
 4. надійність будівель і споруд забезпечується виконанням вимог:
 5. Заходи з організації безпечного будівельного виробництва охоплюють розроблення:
 6. Проектно-технологічна документація (птд) – документація, яка містить:
 7. Проектно-технологічна документація  включає:
 8. Проект організації будівництва (поб) розробляється у складі:
 9. Проекти виконання робіт (ПВР) розробляються на основі:
 10. ПОБ складного об’єкта   відрізняється необхідністю розробки:
 11. Комплексний укрупнений сітьовий графік розроблюється у складі:
 12. Рішення по техніці безпеки містить така документація:
 13. Організаційно-технологічні схеми зведень будівель і споруд розробляються у складі таких документів:
 14. Заходи з охорони праці містить така документація:
 15. Технологічні схеми сумісної роботи баштових кранів розробляються у складі:
 16. Будівельні генеральні плани розробляються в складі:
 17. Норми ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки» охоплюють безпекУ: 
 18. Індивідуальні умови ущільненої забудови враховуються у такій документації:
 19. Генеральний план будівництва об’єктів (складова частина ПОБ) в умовах ущільненої забудови має додатково включати:
 20. Склад і ступінь деталізації (ПВР) на будівництво об’єктів в умовах ущільненої забудови встановлюється виходячи з:
 21. При улаштуванні глибоких котлованів і багаторівневого підземного паркінгу використовується технологія:
 22. Розробка котлованів в просадкових і набухаючих ґрунтах (природного залягання) виконується після:
 23. При будівництві висотних будинків широко застосовується технологія улаштування фундаментів:
 24. урахування небезпечних впливів  повинно виконуватись з урахуванням їх просторової нерівномірності і періодичності на період:
 25. Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва належить приймати на основі:
 26. Конструктивна схема будинків і споруд на підроблюваних і просідаючих грунтах приймається:
 27. планувальні протикарстові і протисуфозійні заходи передбачають  розташування будівель і споруд на менш небезпечних ділянках в  залежності від:
 28. Режим зведення насипу на слабкій основі встановлюється:
 29. Небезпеки при нормальній експлуатації можуть бути наслідком:
 30. небезпеки, які можуть призвести до порушення роботоздатності конструкцій, є Наслідками:
 31. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту встановлюється в:
 32. Залежно від наслідків розрізняють три категорії відповідаль-ності конструкцій та їх елементів:
 33. Категорія відповідальності конструкцій та їх елементів встановлюється:
 34. Який клас наслідків (відповідальності) приймається для будівель висотою заввишки від 73,5 м до 100 м?
 35. Безпечність  будівель і споруд встановлюється на етапах:
 36. Освоєння будівельного майданчику та зведення об’єкта   здійснюється на основі рішень по організації будівництва і технології виконання робіт,  які повинні бути відображені у:
 37. технологiчні карти повинні містити вимоги з безпеки виконання монтажних робiт, а саме:
 38. В технологiчних картах на виконання земляних робiт указуються:
 39. Відсипка грунту (природного залягання) на промерзлий ґрунт дозволяється, як виняток, якщо:
 40. Строки і способи підводних земляних робіт слід призначати з урахуванням:
 41. Віброущільнення водонасичених піщаних ґрунтів виконується, якщо:
 42. Максимальна перерва між витрамбовуванням котловану і бетонуванням фундаменту:
 43. Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, проїзди та підходи до них, необхідно забезпечувати:
 44. вимоги безпеки до майданчиків складування матеріалів:
 45. небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на робітників під час виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт:
 46. Виробничий контроль виконання будівельно-монтажних робот, як основна функция системи управління  якістю, передбачає:
 47. Особливості організації безпечного виконання робіт з реконструкції або технічного переоснащення діючих підприємств визначаються:
 48. Процеси виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об’єкта або технічного переоснащення діючого підприємства узгоджуються:
 49. Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об’єкта або технічного переоснащення діючого підприємства оформляється:
 50. Під час проектування, організації і здійснення реконструкції і технічного переоснащення враховуються результати обстежень:
 51. За якими процедурами здійснюється діагностика технічного стану будівель (споруд):

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості»

 

1-1. Що таке безпечність об’єкта?

1-2. Що таке характеристичне значення навантаження?

1-3. З яким коефіцієнтом сполучення yприймаються короткочасні навантаження в аварійному сполученні навантажень, що включають постійні та не менш як два зміннінавантаження?

1-4. Який клас відповідальності приймається для будівель заввишки понад 100 м?

1-5. Клас відповідальності будівлі або споруди визначається:

1-6. До якої категорії відповідальності відносяться конструкції, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлуатації будівлі в цілому або значної її частини?

1-7. Які заходи повинні бути забезпечені для елементів категорії А1?

1-8. Який позаграничний стан відноситься до першої групи граничних станів?

1-9. Граничні стани і розрахункові ситуації, за якими слід виконувати розрахунки, встановлюються:

1-10. Які параметри об’єкта є вихідними даними для розрахунку?

1-11. Які впливи враховуються в розрахунку безпосередньо?

1-12. Коефіцієнт надійності за відповідальністю для конструкцій категорії відповідальності А класу наслідків об’єкта СС3 для другої групи граничних станів при усталеній ситуації складає:

1-13. Об’єкти якого класу наслідків необхідно обладнувати автоматичними системами моніторінгу і управління?

1-14. До якого класу наслідків слід відносити будівлі і споруди крупних залізничних вокзалів і аеровокзалів?

1-15. Які вимоги ставляться для елементів категорії А при проектній аварії:

 2-1. Які програмні комплекси дозволяється використовувати для просторового розрахунку  при проектуванні об’єкту, що розташований на території України?

 2-2.Хто є відповідальним за помилки у проектуванні, що були наслідком помилок у розрахунках з використанням програмного комплексу?

2-3.Яким типом скінчених елементів допускається моделювати колони?

2-4.В який спосіб необхідно виконувати моделювання ґрунтової основи при просторовому розрахунку системи «будівля-основа»?

2-5.Яким чином можливо перевірити тотожність моделі із об’єктом моделювання.

3-1. Яким документом регламентуються основні вимоги до залізобетонних конструкції

3-2. Яким чином забезпечується надійністьзалізобетонних конструкцій при проектуванні

3-3. Які умови необхідно виконати для забезпечення вимог експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій при проектуванні

3-4. Як визначаються зусилля, напруження і деформації від зовнішніх навантажень та впливів оточуючого середовища в бетонних і залізобетонних конструкціях та в системах будівель і споруд

3-5. Як позначається клас міцності бетону на стиск, для бетону з характеристичною міцністю стандартних кубів 30 МПа

3-6. Яка статистична забезпеченість характеристичних значень міцності бетону на стиск

3-7. Які коефіцієнти надійності матеріалу використовуються для визначення розрахункової міцності арматури класу А500С

3-8. Як визначається розрахункова міцність бетону на стиск

3-9. Які діаграми деформування бетону використовуються для нелінійного розрахунку залізобетонних конструкцій

3-10. Яка величина залишкових деформацій арматури приймається за умовну межу текучості для армування звичайних залізобетонних конструкцій

3-11. Яка величина залишкових деформацій арматури приймається за умовну межу текучості для армування попередньо напружених  залізобетонних конструкцій

3-12 Яка діаграма арматури використовується для розрахунку попередньо напружених залізобетонних конструкцій

3-13 В залежності від чого призначається марка бетону за морозостійкість та водонепроникністю

3-14 Захисний шар бетону це:

3-15. Що повинен забезпечувати мінімальний захисний шар бетону

3-16. Як необхідно розраховувати будівлі і споруд в разі суттєвого впливу на розподіл зусиль у споруді взаємодії «основа-споруда»

3-17 При проектуванні розрахунок залізобетонних конструкцій виконується за:

3-18 Розрахунок залізобетонних конструкцій за першою групою граничних станів містить в собі

3-19. Які вимоги необхідно задовольнити щоб забезпечити надійну роботу сполучень в напуск

3-20. Яку максимальну величину перерізу розтягнутої арматури для балок рекомендується приймати

3-21. З чого може складатися поперечне армування

3-22. Який мінімальний діаметр поперечної арматури (хомутів, петель або спіральної арматури) рекомендується приймати при проектуванні

3-23 Впливи другого порядку це

4-1. Яким документом регламентуються основні вимоги до проектування сталевих конструкцій, в тому числі при їх реконструкції

4-2. Яким чином забезпечується надійність  сталевих конструкцій при проектуванні

4-3. На які категорії розділяють сталеві конструкції залежно від  призначення і можливих наслідків при досягненні ними граничних станів

4-4. Як позначаються розрахункові опори прокату і труб на розтяг, стиск і згін за границею текучості та за тимчасовим опором

4-5. За яким ГОСТом слід використовувати електроди для ручного дугового зварювання елементів конструкцій із фасонного, листового прокату і гнутих профілів   

4-6. За якою формулою виконується розрахунок на стійкість елементів суцільного перерізу при центральному стиску

4-7. За якою формулою виконується розрахунок на міцність згинальних елементів суцільного перерізу

4-8. За якою формулою виконується розрахунок на міцність елементів із сталі з характеристичним опором  при центральному розтягу

4-9. На скільки класів поділяються елементи і конструкції в  ДБН В.2.6-163:2010 залежно від прийнятого в розрахунках виду напружено-деформованого стану

4-10. Яким чином можна підвищити загальну|спільну| стійкість балки

5-1 Основнівимоги при проектуванні вважаютьсявиконаними для кам'янихконструкцій,  якщо застосовувались:

5-2 Міцність на стискелементівкам'яної кладкиfb, яківикористовуються в проектуванні, – це:

5-3 Будівельні розчини класифікуються за їх міцністю на:

5-4 Будівельні розчини для застосування в армованій  кам’яній  конструкції  повинні мати міцність на стиск не менше:

5-5 Міцність бетону заповненняпорожнин на стисквизначається

5-6 Характеристичнаміцність кладки на стиск, fk, повинна прийматися за

5-7 Залежність деформацій від напруження при стиску кам’яної кладки при проектуванні  повинна  розглядатися  як (див.рис.)

5-8 Значення довготривалого модуля пружності Е повинне розраховуватись з врахуванням 

5-9 Розрахункова величина несучої здатності  одношарової стіни з неармованої кам’яної кладки при дії вертикальних навантажень залежить від

5-10  При розрахунках граничного стану за придатністю до експлуатації  елементи з  армованої кам'яної кладки не повинні мати

6-1 Яким  основним  вимогам повинні задовільняти  дерев'яні конструкції, що визначені    «Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд»?

6-2 Що  враховують  розрахункові моделі для різних граничних станів?

6-3 При обчислені міцності та жорсткості   порядок розподілу тривалості  короткочасного навантаження становить?

6-4 Яке значення відносної вологості навколишнього повітрявраховується  при  експлуатаційному класі 1 ?

6-5 При перевірці методом коефіцієнтів надійності розрахункова характеристика жорсткості елемента залежить від ?

6-6 Характеристики  властивостей  міцності та жорсткості  матеріалів визначаються на основі :

6-7 При розрахунку поперечних перерізів при дії головних напружень припускається,  що елемент конструкції  знаходиться під дією

6-8 При розрахунку  поперечних перерізів   при дії головних напружень за граничними станами за міцністю і стійкістю  для розтягу паралельно волокнам   повинна задовольнятися умова

6-9При розрахунку  поперечних перерізів   при дії головних напружень за граничними станами за міцністю і стійкістю  для стиску перпендикулярно до волокон  коефіцієнт kс,90 враховує

6-10 При розрахунку  за граничними станами за придатністю до експлуатації  рекомендована гранична величина повного  прогину wfin для балок на двох опорах становить

7-1. Сейсмічна інтенсивність будівельного майданчику визначається у балах з урахуванням насамперед:

7-2. Сейсмостійкість будівель і споруд забезпечується будівництвом:

7-3. Спектральний метод застосовується при розрахунках таких будівель і споруд:

7-4. Прямий динамічний метод розрахунку особливо важливих об`єктів і об`єктів підвищеної небезпеки застосовується з використанням насамперед:

7-5. Товщина монолітного перекриття і поверховість будівель із залізобетонним безригельним каркасом і діафрагмами або ядрами жорсткості при сейсмічності майданчика 7 балів повинні бути:

7-6. Ширина антисейсмічного шва на кожному рівні будівлі повинна бути:

7-7. Яка довжина секцій каркасних та безкаркасних залізобетонних будівель допускається при розрахунковій сейсмічності будівельного майданчика?

7-8. У будівлях з несучими стінами з монолітного залізобетону з`єднання стрижнів і арматурних каркасів напуском допускається здійснювати при:

7-9. У будівлях зі стінами з цегли або кам`яної кладки розміри антисейсмічного поясу і його поздовжня арматура повинні бути:

7-10. У будівлях зі стінами з цегли або кам`яної кладки перемички повинні замуровуватись у кладку на глибину:

7-11. В якому елементі сталевого несучого каркасу бажано не допускати виникнення зони пластичності?

7-12. У будівлях заввишки 5 і більше поверхів у сейсмічних районах з розрахунковою інтенсивністю 6 балів необхідно передбачати таку мінімальну кількість внутрішніх поздовжніх стін і відстань між поперечними стінами:

8-1. Як називають частки грунту розміром  мм?

8-2. Що таке пливуни?

8-3. Що таке карст?

8-4. За яким методом визначають гранулометричний склад пісків?

8-5. Як додатково називають супісок з показником текучості ?

8-6. з якою метою проводяться інженерно-геологічні вишукування на майданчиках передбачуваного будівництва?

8-7. Що таке розрахунковий опір ґрунтів R?

8-8. Потужність стисливої зони  під фундаментом – це:

8-9. За якою формулою ведуть розрахунок осідання стовпчастого фундаменту під колону для будинку?

8-10. За якою умовою визначається нижня границя стисливої зони в водонасиченій слабкій основі (супісок з  МПа) стрічкового фундаменту?

8-11. Крен фундаменту і за умови дії на нього позацентрового навантаження обчислюють за формулою . Що в цій формулі є N?

8-12. Крайовий тиск при дії згинального моменту уздовж кожної осі фундаменту не повинен перевищувати:

8-13. Що визначають за цією формулою ?

8-14. Розрахункову довжину паль  залежно від діаметра палі  при 2<E<5 МПа слід приймати:

8-15. Який коефіцієнт надійності  приймають, якщо несуча здатність палі визначена розрахунком або за результатами динамічних випробувань паль, виконаних без урахування пружних деформацій грунту?

8-16. За якою формулою слід визначати несучу здатність забивної палі і палі оболонки, що занурюють без виймання грунту, і працюють на стискувальне навантаження?

8-17. Просідаючими вважають лесові грунти, що мають відносне просідання , більше ніж:

8-18. Умові, що визначає можливість просідання лесової основи при її водонасиченні, відповідає:

8-19. Які деформації характеризують граничний стан ґрунту основи?

9-1. Які процеси не відносяться до небезпечних геологічних процесів?

9-2. Для оцінки зміни деформованого стану зсувних ґрунтів і споруд слід застосовувати:

9-3. Критерієм стійкості схилів (укосів) для найнебезпечнішої призми обвалення є умова  в якій величина F це:

9-4. Яких не існує селевих потоків:

9-5. Якого терміну, що характеризує лавини, не існує:

9-6. Яких не існує карстових проявів на поверхні ґрунту:

9-7. Якого терміну типа антропогенного підтоплення не існує:

9-8. Які заходи не відносяться до захисту територій від затоплення:

9-9. Які споруди не відносяться до інженерного захисту територій та об’єктів  від ерозійних процесів:

9-10. Які споруди не відносяться до берегозахісних споруд:

9-11. Що не визначається у проектно-технологічній документації для запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників, прилеглу забудову та на навколишнє середовище:

9-12. Що не включає моніторинг у завданні обстеження технічного стану будівельного об’єкта:

10-1. Якого напрямку моніторингу окремих будівель і споруд в умовах ущільненої забудови за функціональним призначенням не існує?

10-2. Чого не слід робити при влаштуванні котловану без попереднього кріплення стін для безпечного виконання робіт:

10-3. Що не входить до складу головних видів запобіжних заходів для попередження підтоплення та затоплення:

10-4. Граничні глибини до рівня ґрунтових вод для територій міст і селищ при багатоповерховій капітальній забудові, якщо глибина промерзання 0,7 м і більше:

10-5.Який вид дренажу для інженерного захисту від підтоплення не існує:

10-6. Який захист територій та споруд від затоплення не слід здійснювати:

10-7. Якій метод не застосовується при гідрогеологічних розрахунках при проектування запобіжних заходів та захисних споруд від підтоплення:

10-8. Якого терміну затоплення територій не існує:

10-9.  При яких рівнях води у водосховищі відбувається постійне затоплення земель:

10-10. Якій спосіб захисту від підтоплення ґрунтовими водами територій міст і селищ, а також окремих споруд не рекомендується:

10-11. Гідравлічні розрахунки захисних споруд від затоплення не виконуються для:

 

 

«Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення вимог пожежної безпеки»

 

1-1 Пожежа – це

1-2 Вогнестійкості конструкції – це

1-3 Пожежне навантаження – це

1-4 Ступінь вогнестійкості будівлі чи споруди – це

1-5 Умовна висота будинку – це

1-6 До протипожежних перешкод відносять

1-7 Протипожежний відсік – це

1-8 Незадимлювана сходова клітка – це

1-9 Протипожежний тамбур-шлюз – це

1-10 Межа вогнестійкості конструкції визначається

1-11 Основні види граничних станів для конструкцій з вогнестійкості

1-12 Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на групи

1-13 Будівля І ступеня вогнестійкості

2-1 Пожежна безпека – це

2-2 Пожежна безпека об’єкта – це

2-3 Пожежна небезпека об’єкта – це

2-4 Пожежна безпека забезпечується

2-5 Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на

2-6 У підвальних та цокольних поверхах не допускається

2-7 У житлових, громадських і адміністративно-побутових будинках не дозволяється

2-8 . Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в

2-9 Відстань між світильниками номінальною потужністю 300 Вт з лампами розжарювання та предметами (будівельними конструкціями) з горючих матеріалів, за винятком груп Г1, Г2, має бути не менше

2-10 Застосування електричних опалювальних приладів не дозволяється у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою

2-11 Застосування пічного опалення не дозволяється у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою

2-12 У разі пожежі ліфти й підйомники

3-1 Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою (будинку, приміщення)

3-2 Категорія приміщень А (вибухопожежонебезпечна)

3-3 Категорія приміщень Б (вибухопожежонебезпечна)

3-4 Категорія приміщень В (пожежонебезпечна)

3-5 При розрахунку значень критеріїв вибухопожежної небезпеки, як розрахунковий, слід вибирати

3-6 Вільний об’єм приміщення визначають

3-7 Будинок (протипожежний відсік) відноситься до категорії А, якщо в ньому сумарний об’єм приміщень категорії А перевищує

3-8 Будинок або протипожежний відсік відносять до категорії Б, якщо

3-9 Температурний клас електрообладнання для груп Т1 і Т2 вибухонебезпечних сумішей, для яких електрообладнання є вибухозахищеним

3-10 Захист електрообладнання виду «е»

4-1 Будівельні матеріали класифікують за такими показниками пожежної небезпеки

4-2 Горючі будівельні матеріали поділяють такі групи

4-3 Будівельні матеріали відносять до негорючих при таких значеннях параметрів горючості

4-4 Для випробувань на групу горючості виготовляють

4-5 Сутність метода випробувань на займистість полягає

4-6 Сутність метода випробувань на займистість полягає

4-7 Для помірнозаймистих (група займистості В2) горючих матеріалів коефіцієнт густини променевого теплового потоку під час випробувань на займистість має становити

4-8 Сутність метода випробувань на займистість полягає

4-9 Сутність метода випробувань на поширення полум’я

4-10 Для горючих матеріалів з помірним поширенням полум’я по поверхні (група поширення полум’я поверхнею РП3) критична поверхнева густина теплового потоку має становити

5-1 Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування – це

5-2 Автоматичні засоби протипожежного захисту – це

5-3 Швидкість руху води або розчину піноутворювача в трубопроводах повинна складати

5-4 Для автоматичних установок пожежогасіння, які захищають склади з стелажним зберіганням продукції при висоті її складування до 16 м, інтенсивність зрошення спринклерами, розташованими під перекриттям, необхідно приймати

5-5 Спринклерні установки пожежогасіння в залежності від температури повітря в приміщеннях належить проектувати

5-6 Належить передбачати встановлення спринклерних зрошувачів в зоні високостелажного зберігання продукції під перекриттям (покриттям), під екранами у внутрішньостелажному просторі, а також під перекриттям (покриттям) у зонах приймання, упакування та відправлення продукції у складських приміщеннях із стаціонарними стелажами з висотою складування продукції

5-7 Відстань між зрошувачами в дренчерній завісі належить визначати з розрахунку витрат вогнегасної речовини

5-8 В установках пожежогасіння з резервним пожежним насосом, що має місцевий або дистанційний пуск або привод від двигуна внутрішнього згоряння, який вмикається автоматично, належить передбачати автоматичний водоживильник, що забезпечує роботу установки з розрахунковою витратою вогнегасної речовини протягом

5-9 В одному приміщенні належить встановлювати

5-10 Автоматичні установки пожежогасіння поділяють на

6-1 Проектування висотних житлових і громадських будинків згідно з ДБН В.2.2-24:2009 поширюються на проектування нових висотних житлових і громадських будинків  з умовною висотою

6-2 Зовнішні несучі стіни висотних будинків мають відповідати класу вогнестійкості:

6-2 Міжповерхові плити перекритт висотних будинків мають відповідати класу вогнестійкості:

6-3 Площу поверху в межах протипожежного відсіку висотних будівель слід приймати не більше ніж

6-4 Найбільша умовна висота громадських будівель ІІ ступеня вогнестійкості

6-5 Площа протипожежного відсіку 6-9 поверхової громадської споруди І ступеня вогнестійкості

6-6 У пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для зберігання горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах тощо) перегородки повинні бути протипожежними

6-7 Приміщення громадського призначення, розташовані в житлових будинках (згідно з 2.50 ДБН В.2.2-15-2005), крім одноквартирних і зблокованих будинків, слід відокремлювати від приміщень житлової частини

6-8 Найбільше число поверхів для житлової будівлі ІІ ступеня вогнестійкості

6-9 У одноповерхових виробничих будівлях І ступеня вогнестійкості та категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки А і Б плща поверху в межах протипожежного відсіку

6-10 При відсутності або неефективності заходів щодо попередженню вибухів та поширення вогню в виробничих будівлях І ступеня вогнестійкост застосовуються протипожежні перегородки 1-го типу та протипожежні перекриття 2-го типу для

7-1 Під час визначення напружень слід враховувати лише

7-2 Для оцінювання вогнестійкості конструкцій застосовують такі підходи

7-3 Загальною метою захисту від пожежі є

7-4 Уточнені методи розрахунку можна використовувати за

7-5 Для оцінки вогнестійкості дерев’яних конструкцій застосовуються

7-6 Значення мінімальних розмірів поперечного перерізу b та відношення площі мінімального додаткового армування до площі полиці As/Af для балок, що містять сталевий профіль з частковим бетонним облицюванням, в таблиці 4.1 наведені для сталі марки

7-7 Коефіцієнт врахування прорізів – це

7-8 Кутовий коефіцієнт – це

7-9 Міцність та деформаційні властивості сталі за підвищених температур визначають з діаграми «напруження-деформації», що наведена на рисунку 3.1 ДСТУ-Н П EN 1993-1-2 для швидкостей нагрівання

7-10 Для якої температури модуль пружності будь-якого алюмінієвого сплаву для 2 годинного теплового впливу дорівнює 0

8-1 Стандартний температурний режим –це

8-2 За якими додатковими (альтернативними) температурними режимами крім стандартного температурного режиму згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 можна проводити випробування

8-3 Які розміри повинні мати зразки балки?

8-4 Якщо дослідні зразки колони випробувані без навантаження

8-5 У випадку, якщо зразки проектних розмірів випробувати неможливо, мінімальні розміри частини зразка, яка піддається вогневому впливу в печі, мають бути

8-6 Фрагмент споруд багатоповерхової будівлі, вогнестійкість якої визначається повинен мати

8-7 Для залізобетонного зразка, що випробовується без навантаження на його арматурі, яка найбільш наближена до поверхні, що піддається вогневому впливу, необхідно встановити рівномірно по його ширині

8-8 До початку випробування зразки мають бути повністю навантажені

8-9 У разі, якщо сходи реальних розмірів не можуть бути розміщені у печі

 

 

«Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації»

 

1. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховується вартість робіт з електроосвітлення житлових і громадських будівель?

2. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховується вартість придбання шкільних парт і вчительських столів для школи?

3.  У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховується кошторисний прибуток?   4.  У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховуються адміністративні витрати? 

5. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховується вартість проектних робіт? 

6. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховуються роботи з монтажу устаткування?

7. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховується вартість пусконалагоджувальних робіт?

8.  Який  документ визначає загальну кошторисну вартість будівництва?

 

9.  Який документ визначає вартість виконаних будівельних робіт?

10. У якому випадку у складі проектной документації на будівництво складається і затверджується „Зведення витрат”?

11. У якому з перелічених документів наведені основні правила з визначення вартості будівництва, які є обов'язковими при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, що діють на даний час?

13. Для чого призначена ресурсна елементна кошторисна норма?

14. Які нормативні документи використовуються для визначення  кількості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, при розрахунку прямих витрат на стадії  складання інвесторської кошторисної документації?

15. Які нормативні документи використовуються для визначення  часу експлуатації будівельних машин і механізмів при розрахунку прямих витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації?

16. Які нормативні документи використовуються при розрахунку прямих витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації?

17. В 2012 році середньомісячна тривалість робочого часу складала 166,75 годин, а в 2013 році – 166,83 години. Яким чином змінилася вартість людино-години по розрядам складності будівельних робіт у 2013 році стосовно 2012 року, якщо рівень середньомісячної заробітної платні не змінювався?

18. Якою складовою  вартості будівництва враховуються витрати на розвантаження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на приоб’єктному складі?

19. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати, пов’язані з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах?

20. В якому нормативному документі наведені дані про витрати труда, які використовуються для розрахунку заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів?

21. При визначенні вартості робіт зі свердління отворів застосовується кошторисна норма, в  якій наведено час роботи механізованого інструменту – перфоратора електричного (шифр СН270-135, друга частина «Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів»). Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на ремонт цього перфоратора?

22. При визначенні вартості робіт зі свердління отворів застосовується кошторисна норма, в  якій наведено час роботи механізованого інструменту – перфоратора електричного (шифр СН270-135, друга частина «Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів»). Якою складовою вартості будівництва враховується вартість електроенергії, яку використовує цей перфоратор?

23. Вартість роботи з улаштування піщаної основи під фундаменти визначається по нормі:

24. Вартість роботи з улаштування засипки фундаментних балок піском визначається по нормі:

25. Якою складовою вартості будівництва враховується оплата щорічних відпусток начальників ділянок, виконробів, майстрів?

26. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на утримання сторожової і протипожежної охорони будівельного майданчика на період будівництва?

27. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на розроблення проекту виконання робіт (ППР) фахівцями підрядних організацій для нескладних об'єктів?

28. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на улаштування тимчасових (на період будівництва) розводок від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, газу, пари і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд)?

29. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на електроенергію, оплату праці чергових електромонтерів і інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва?

 

30. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати на прибирання та очищення території будівництва від будівельного сміття?

31. Якою складовою вартості будівництва враховуються кошти на оплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від заробітної плати начальників ділянок, виконробів, майстрів?

32. Який коефіцієнт застосовується при складанні інвесторської кошторисної документації до усереднених показників, наведених в додатках Б , В  ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 „Настанова щодо визначення загально виробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва”, для розрахунку загальновиробничих витрат при здійсненні будівництва господарським способом?

33. Які показники приймаються для розрахунку загальновиробничих витрат на стадії складання договірної ціни?

34. Яка трудомісткість використовується при визначенні показників для 1-го та 3-го блоків для розрахунку загальновиробничих витрат розрахунково-аналітичним методом?

35. За технічними умовами при монтажі устаткування здійснюється його шефмонтаж. У якій графі зведеного кошторисного розрахунку враховуються витрати на шефмонтаж?

36. До якого виду робіт або витрат відносяться витрати, пов’язані зі складанням і розташуванням устаткування, що не монтується?

37. Якою складовою вартості будівництва враховуються витрати, пов’язані з доставкою устаткування до приоб’єктного складу?

38. Заробітна плата яких працівників враховується і показується в рядку підсумків локального кошторису «Кошторисна заробітна плата» у графі 9 – 78090 грн. (в прикладі позначені жирним шрифтом)?

39. Заробітна плата яких працівників враховується і показується в рядку локального кошторису «Разом прямі витрати по кошторису» у графі 9 – 55724 грн. (в прикладі позначені жирним шрифтом)?

40. Трудовитрати яких працівників враховані і відображені в рядку підсумків локального кошторису «Кошторисна трудомісткість» у графі 12 – 3796,31 люд.-год. (в прикладі позначені жирним шрифтом)?

41. Трудовитрати яких робітників враховані і відображені в позиції локального кошторису в знаменнику графи 12 – 521,56 люд.-год. (в прикладі позначені жирним шрифтом)?

42. Трудовитрати яких робітників враховані і відображені в позиції локального кошторису в знаменнику графи 11 – 1,3039 люд.-год. (у прикладі позначені жирним шрифтом)?

43. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включаються витрати, пов’язані з  перенесенням і переулаштуванням інженерних мереж, комунікацій, що знаходяться на території будівництва?

44. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включаються витрати, пов’язані з  компенсацією власникам вартості будівель, що зносяться на території будівельного майданчика?

45. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включаються витрати, пов’язані з створенням геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)?

46. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включається вартість будівництва окремо розташованої котельні в складі проекту «Будівництво житлового комплексу» ?

47. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включається вартість реконструкції окремо розташованої котельні в складі проекту «Реконструкція котельні в житловому кварталі»?

48. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включається вартость робіт з зовнішнього освітлення території житлового комплексу в складі проекту «Будівництво житлового комплексу»?

49. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включаються кошти на зведення та розбирання нетитульних тимчасових будівель і споруд?

50. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку включаються кошти на здійснення авторського нагляду?

51. У яку главу зведеного кошторисного розрахунку  включаються  кошти на оплату послуг, пов’язаних з приєднанням об`єкта будівництва до діючих інженерних мереж, при введенні об`єкта в експлуатацію?

52. Який коефіцієнт застосовується до усередненого процентного показника, прийнятого для визначення розміру коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в інвесторской кошторисной документації при складанні зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств, будівель і споруд?

53. Якою складовою договірної ціни можливо враховувати витрати, пов'язані з прибиранням снігу і льоду на робочому місці на будівельному майданчику?

54. Якою складовою договірної ціни враховуються витрати, пов'язані з тимчасовим опаленням окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення будівельно-монтажних робіт, які відповідно до технічних умов потрібно виконувати при плюсовій температурі?

55. У 9-у главу зведеного кошторисного розрахунку включаються витрати, пов'язані з відряджаннями робітників будівельників і монтажників підрядної організації на будівництво. Як розраховуються ці витрати?

56. Будівельна організація знаходиться  на відстані 9 км від об’єкта будівництва, а міський і приміський транспорт відсутній. Як обчислюютья витрати на перевезення працівників будівельної організації на об’єкт будівництва?

57. Будівельна організація і об’єкт будівництва знаходяться в одному місті. Відстань між ними складає 18 км. Чи правомірно враховувати кошти на доплати працівникам будівельної організації у зв’язку з втратами часу на проїзд від місця розташування організації до об’єкта будівництва і назад у зведеному кошторисному розрахунку в цьому випадку?

58. Будівельна організація і об’єкт будівництва знаходяться в різних містах. Відстань між ними складає 18 км. Чи правомірно враховувати кошти на доплати працівникам будівельної організації у зв’язку з втратами часу на проїзд від місця розташування організації до об’єкта будівництва і назад у зведеному кошторисному розрахунку в цьому випадку?

59. В 12-у главу зведеного кошторисного розрахунку включаються кошти, призначені на здійснення авторського нагляду. Як розраховуються ці кошти?

60. Чи правомірно до зведеного кошторисного розрахунку включати кошти за сплату відсотків за користування кредитами банків?

61. У проекті «Будівництво житлового комплексу» передбачаються роботи по будівництву об'єктів: житловий будинок, продуктовий магазин, трансформаторна підстанція. Як розраховується кошторисний прибуток у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва?

62. У проекті «Капітальний ремонт житлового будинку» передбачаються роботи по ремонту об'єктів: житлового будинку, самостійної котельні, трансформаторної підстанції і зовнішніх мереж. Як розраховується кошторисний прибуток у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва?

63. У проекті «Реконструкція житлового комплексу» передбачаються роботи з реконструкції об'єктів: декілька житлових будинків, торгівельно-розважальний комплекс, офісна споруда, зовнішні мережі та благоустрій території комплексу. Як розраховуються адміністративні витрати в зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва?

64. У проекті «Капітальний ремонт житлового будинку» передбачаються роботи з ремонту об'єктів: житлового будинку, самостійної котельні, трансформаторної підстанції і зовнішніх мереж. Як розраховуються адміністративні витрати в зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва?

65. Як розраховується вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат при визначенні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) для будівництва, яке здійснюється із залученням бюджетних коштів?

66. Як розраховуються 1-й та 3-й блоки загальновиробничих витрат при визначенні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів?

67. Як розраховуються адміністративні витрати при визначенні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) для будівництва, яке здійснюється із залученням бюджетних коштів?

68. Чи правомірно в динамічній договірній ціні враховувати кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами?

69. Чи правомірно в твердій договірній ціні враховувати кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами?

70. Які з перелічених кошторисних норм використовуються при складанні локальних кошторисів на будівництво  «Реконструкція адміністративного будинку»?

71. Які з перелічених кошторисних норм використовуються в першу чергу при складанні локальних кошторисів на будівництво  «Капітальний ремонт адміністративного будинку»?

72. За якою кошторисною нормою визначається вартість робіт з розбирання мурування стін із цегли при складанні локальних кошторисів по будівництву «Капітальний ремонт адміністративного будинку»?

73. Як визначається вартість окремих видів ремонтних робіт, які не охоплені збірниками на ремонтно-будівельні роботи , а технологія їх виконання аналогічна технології, передбаченої нормами на нове будівництво, при складанні локальних кошторисів на будівництво  «Капітальний ремонт адміністративного будинку»?

74. Як визначається вартість робіт на зведення нових конструктивних елементів при складанні локальних кошторисів на будівництво  «Реконструкція адміністративного будинку»?

75. По будові «Капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку» у проекті організації ремонту передбачене виконання робіт в будинку, що експлуатується. У якому нормативному документі наведені коєфіцієнти, які враховують вплив  умов виконання робіт?

76. По будівництву «Реконструкція адміністративного будинку» передбачене виконання  робіт з розбирання системи внутрішнього водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб. За якими нормами визначається вартість таких робіт?

77. По будівництву «Капітальний ремонт адміністративного будинку» передбачене виконання  робіт з розбирання системи внутрішнього водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб без збереження матеріалів, придатних для повторного застосування. За якими нормами визначається вартість таких робіт?

78. По будівництву «Капітальний ремонт адміністративного будинку» передбачене виконання  робіт з розбирання системи внутрішнього водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб зі збереженням матеріалів, придатних для повторного застосування. За якими нормами визначається вартість таких робіт?

79. Складається інвесторська кошторисна документація на нове будівництво житлового будинку. Які усереднені показники використовуються для розрахунку 1-го і 3-го блоків загальвиробничих витрат при складанні локального кошторису на „Загальнобудівельні роботи”, в якому врахована вартість земляних робіт, улаштування фундаментів, стін, оздоблювальних робіт тощо?

80. Складається інвесторська кошторисна документація на нове будівництво  зовнішніх мереж теплопостачання. Які усереднені показники використовуються для розрахунку 1-го і 3-го блоків загальвиробничих витрат при складанні локального кошторису на будівництво зовнішніх мереж теплопостачання, в якому врахована вартість земляних робіт, спорудження колодязів, прокладання трубопроводів тощо?

81. Складається інвесторська кошторисна документація на капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання. Які усереднені показники використовуються для розрахунку 1-го і 3-го блоків загальновиробничих витрат при складанні локального кошторису на капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання, в якому врахована вартість земляних робіт, ремонту колодязів, прокладання трубопроводів тощо?

82. Внаслідок відсутності у підрядника будівельних машин і механізмів, передбачених нормами, будівельні роботи планується виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації  машин і механізмів.

Чи допускається для розрахунку вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у складі договірної ціни заміна будівельних машин і механізмів, передбачених нормами, на машини і механізми, що фактично застосовуються для виконання робіт?

83. Субпідрядник при визначенні вартості виконаних власними силами робіт, в акт КБ-2в, наданий генпідряднику, додатково включила витрати на «Послуги генпідряду».

 Чи правомірно це?

84. Генпідрядник при визначенні вартості виконаних власними силами робіт, в акт КБ-2в, наданий замовнику, додатково включила витрати на «Послуги генпідряду».

 Чи правомірно це?

85. Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядному виробництві. Як враховується прибуток на виконання цих робіт?

87. Чи правомірно в кошторис на пусконалагоджувальні роботи включати вартість електроенергії, яка викортивується в період налагоджувальних робіт?

88.  У якому з перечислених  документів наведені основні правила  визначення  вартості проектно – вишукувальних робіт, що діють на даний час?

89. Який метод є основним при визначенні вартості проектних робіт для будівництва об`єктів невиробничого та виробничого призначення?

90. Що є розрахунковою базою при визначенні вартості проектних робіт по об`єктах невиробничого призначення?

91. Що є розрахунковою базою при визначенні вартості проектних робіт по об`єктах виробничого призначення?

92. За якою формою складається кошторис при визначенні вартості проектних робіт шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до розрахункової бази?

 93. Вартість вишукувальних робіт визначена із застосуванням Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. За якою формою складається кошторис на вишукувальні  роботи?

94. За неможливості визначити вартість вишукувальних робіт за Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, їх вартість визначена методом калькулювання витрат, виходячи з обґрунтованих розрахунків трудомісткості робіт та усіх елементів витрат. За якою формою у такому випадку складається кошторис на вишукувальні  роботи?

95.  Вартість проектування визначена із застосуванням показників кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на один людино-день. Чи правомірно в кошторис, складений за формою №3-П, включати додатково загальновиробничі та адміністративні витрати?

96.   Чи можливо визначати кошторисну вартість проектних робіт на реконструкцію адміністративного будинку із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до кошторисної вартості будівельних робіт?

97.   Чи можливо визначати кошторисну вартість проектних робіт на капітальний ремонт житлового будинку із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до кошторисної вартості будівельних робіт?

98.  Який документ регламентує умови та терміни уточнення складових вартості проектно-вишукувальних робіт? 

99. Якому розряду складності робіт відповідає рівень середньомісячної заробітної плати для працівників проектно-вишукувальних організацій?

 

«Інженерно-будівельне проектування автомобільних доріг»

 

 1. Яким нормативно-правовим актом регламентується класифікація автомобільних доріг за видами
 2. Яким нормативно-правовим актом регламентується класифікація автомобільних доріг загального користування за значенням
 3. Межі вулиці за її шириною визначаються
 4. Віднесення автомобільних доріг загального користування до розряду платних здійснюється
 5. Норми, що встановлюють вимоги на проектування нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг загального користування:
 6. Відстань видимості предмета – відстань, що забезпечує видимість
 7. Яким нормативно-правовим актом регламентується технічна класифікація автомобільних доріг загального користування
 8. Категорію дороги можна визначати за розрахунковою інтенсивністю руху у транспортних одиницях, якщо кількість легкових автомобілів становить менше:
 9. Перспективна інтенсивність руху в транспортних одиницях для дороги І категорії:
 10. Перспективна інтенсивність руху в транспортних одиницях для дороги ІІ категорії:
 11. Перспективна інтенсивність руху в транспортних одиницях для дороги ІІІ категорії:
 12. Перспективна інтенсивність руху в транспортних одиницях для дороги ІV категорії:
 13. Технічна класифікація автомобільних доріг включає:
 14. Що таке автомагістраль:
 15. На який перспективний період треба приймати інтенсивність руху для визначення категорії дороги:
 16. Горбиста місцевість
 17. Гірська місцевість
 18. Яка розрахункова швидкість руху для автомобільних доріг І-б категорії в горбистій місцевості:
 19. Яка розрахункова швидкість руху для автомобільних доріг ІІ категорії в горбистій місцевості:
 20. Яка розрахункова швидкість руху для автомобільних доріг ІІІ категорії в горбистій місцевості:
 21. Навантаження на одну найбільш завантажену вісь транспортного засобу: для доріг державного значення  для розрахунку міцності дорожнього одягу необхідно приймати
 22. на яку максимально допустиму повну вагу автотранспортного засобу ведуть розрахунок стійкості насипів земляного полотна та підпірних стінок, що розташовані з підгірного боку насипу
 23. Чи впливає рельєф місцевості на розрахункову швидкість руху, що  визначена категорією автомобільної дороги:
 24. Що визначає основу оцінки  варіантного проектування:
 25. В яких випадках слід передбачити стаціонарне штучне освітлення на пішохідних переходах в одному рівні поза населеними пунктами
 26. Який нормативний документ регламентує порядок розробки ОВНС
 27. До першого екологічного класу належить будівництво
 28. На скільки екологічних класів поділяються дорожні об’єкти:
 29. За яким нормативним документом призначаються параметри поперечного профілю автомобільних доріг залежно від їх категорії
 30. Як визначаються основні параметри дороги:
 31. Ширина укріпленої смуги на розділювальній смузі дороги ІІ категорії
 32. Найменша ширина земляного полотна автодоріг ІІІ категорії
 33. При яких радіусах слід передбачити односхилий поперечний профіль на дорогах ІІ – ІІІ категорії поза населеними пунктами, більше ніж
 34. Що визначає кількість смуг на автомобільних дорогах 1 категорії:
 35. Поперечний похил проїзної частини з асфальтобетонним та цементобетонним покриттям необхідно приймати
 36. Чи залежить поперечний похил проїзної частини від матеріалу покриття проїзної частини:
 37. Поперечний похил зовнішнього узбіччя на віражі слід призначати
 38. На якій довжині до початку відгону віражу виконується перехід від похилу узбіччя до похилу проїзної частини:
 39. Який додатковий поздовжній похил зовнішньої крайки проїзної частини допускається по відношенню до проектного поздовжнього профілю на ділянці відгону віражу на дорогах І-ІІ категорії:
 40. Який додатковий поздовжній похил зовнішньої крайки проїзної частини допускається по відношенню до проектного поздовжнього профілю на ділянці відгону віражу на дорогах ІІІ категорії:
 41. При яких радіусах слід призначити додаткове розширення смуги проїзної частини на горизонтальних кривих поза населеними пунктами, менше ніж
 42. Чи дозволяється у гірській місцевості розширювати проїзну частину із зовнішнього боку кривої
 43. При якій різниці зустрічних похилів у межах увігнутих кривих слід збільшувати ширину проїзної частини дороги ІІ та ІІІ категорії
 44. На якій довжині слід улаштовувати збільшення ширини проїзної частини на дорогах ІІ категорії в межах увігнутих кривих при перевищенні нормативних значень зустрічних похилів:
 45. На якій довжині здійснюється перехід від розширеної в межах увігнутих кривих проїзної частини при зустрічних у планах понад 60‰ до проектної ширини проїзної частини на дорогах ІІ категорії:
 46. Якої ширини слід передбачити зупинкові смуги на автомобільних дорогах І категорії
 47. До якої ширини можна зменшувати ширину узбіч на ділянках доріг ІІ категорії з додатковими смугами на підйом:
 48. До якої ширини можна зменшувати ширину узбіч на ділянках доріг ІІІ категорії з перехідно-швидкісними смугами:
 49. Ширину узбіччя автомобільних доріг загального користування допускається зменшувати
 50. До якої ширини доцільно при відповідному обґрунтуванні збільшувати ширину розділювальної смуги на ділянках доріг І-а категорії на яких в перспективі можливе збільшення кількості смуг руху:
 51. На скільки нижче крайки укріпленої смуги слід улаштовувати ґрунтову частину розділювальної смуги автомобільних доріг І категорії:
 52. З яким відгоном слід здійснювати перехід від польового поперечного профілю до прийнятого в населеному пункті
 53. Додаткові смуги проїзної частини на підйом слід передбачати на ділянках доріг
 54. Яка повинна бути ширина додаткової смуги на підйом
 55. Влаштування додаткових смуг на підйом на ділянках доріг ІІ та ІІІ категорії при поздовжньому профілі від 30‰ до  40‰:
 56. Ширина забезпечення бокової видимості придорожньої смуги від крайки проїзної частини для доріг І-б –ІІІ категорії:
 57. На скільки можна збільшувати поздовжні похили для спуску у порівнянні з похилами на підйом при проектуванні доріг I-а і І-б категорій на самостійному земляному полотні для різних напрямків руху в гірській і горбистій місцевості
 58. Влаштування уловлювальних з’їздів необхідно передбачати на затяжних спусках з похилом понад
 59. Які радіуси горизонтальних кривих передбачають розширення проїзної частини на автомобільних дорогах загального користування:
 60. Від яких показників залежать параметри елементів плану і поздовжнього профілю:
 61. Коли ділянки прямих і кривих з’єднуються у плані перехідними кривими:
 62. Чи дозволяється збільшувати параметри поперечного профілю автомобільних доріг:
 63. Основа насипу
 64. Основа виїмки
 65. Яким характеристикам по характеру зволоження відповідає 2-й тип місцевості
 66. Принципи проектування земляного полотна і критерії його міцності та стійкості залежать від
 67. Індивідуальні рішення щодо конструкцій поперечного профілю з відповідними обґрунтуваннями призначаються:
 68. Індивідуальні рішення щодо конструкцій поперечного профілю з відповідними обґрунтуваннями призначаються:
 69. Індивідуальні рішення щодо конструкцій поперечного профілю з відповідними обґрунтуваннями призначаються:
 70. Мергель, глинистий мергель відносять до
 71. За відсутності даних випробувань, які ґрунти слід віднести до слабких:
 72. Яким мінімальним коефіцієнтом фільтрації визначаються дренуючі ґрунти:
 73. За якими показниками визначається коефіцієнт ущільнення земляного полотна:
 74. Робочий шар – це верхня частина земляного полотна, розташована від поверхні покриття на глибині
 75. Чи є необхідність робочий шар земляного полотна проектувати в комплексі з дорожнім одягом:
 76. До слабких необхідно відносити основи, у межах активної зони яких є шари слабких ґрунтів потужністю не менше
 77. При якій висоті насипу крутизну укосів на дорогах І-ІІІ категорій слід призначити 1:4, до:
 78. При якій висоті насипу крутизну укосів на дорогах ІV-V категорій слід призначити 1:3, до:
 79. Заходи по безпеці руху на узбіччі при збільшені крутизни укосів земляного полотна до граничних значень:
 80. При слабких основах, використанні зв’язних ґрунтів підвищеної вологості, а також для підтоплених насипів крутизну укосів призначають
 81. На гірських схилах з крутизною понад 1:3 земляне полотно необхідно
 82. У місцевості з крутизною схилів від 1:5 до 1:3 земляне полотно необхідно влаштовувати.
 83. Якщо земляне полотно споруджується в місцевості, де схили мають крутизну 1:10-1:5
 84. з дренуючих ґрунтів слід передбачати частину насипу, що заглиблюється нижче рівня поверхні болота або рівня ґрунтових вод на
 85. Для насипів на слабких основах
 86. Завершенням інтенсивного періоду осідання вважається стан, коли:
 87. Мінімальний поздовжній похил дна канав споруд дорожнього водовідводу на автомобільних дорогах:
 88. Ймовірність перевищення розрахункової повені при проектуванні водовідвідних канав і кюветів для доріг І – ІІ  категорії:
 89. Випаровувальні басейни можна влаштовувати в дорожньо-кліматичній зоні
 90. Брівку земляного полотна на підходах до труб при напірному та напівнапірному режимах роботи споруди необхідно підвищувати над розрахунковим горизонтом води з урахуванням підпору не менше ніж на
 91. Брівку земляного полотна на підходах до труб необхідно підвищувати над розрахунковим горизонтом води з урахуванням підпору при безнапірному режимі не менше ніж на
 92. На які типи поділяються дренажі в дорожньому будівництві:
 93. Поперечні дренажі глибокого заглиблення необхідно влаштовувати:
 94. Коефіцієнт надійності автомобільної дороги Іа категорії
 95. Коефіцієнт надійності автомобільної дороги Іб – ІІ категорій
 96. При розрахунку дорожнього одягу на міцність слід враховувати середньодобову інтенсивність за останній рік перспективного терміну служби дорожнього одягу
 97. Розрахунок нежорсткого дорожнього одягу при короткочасному навантаженні необхідно виконувати:
 98. Які розрахунки є визначальними при проектуванні дорожнього одягу на тривалу дію статичного навантаження:
 99. Мінімальна товщина шарів нежорсткого дорожнього одягу з крупнозернистого асфальтобетону згідно ДБН В.2.3-4:2007
 100. Мінімальна товщина шарів нежорсткого дорожнього одягу з дрібнозернистого асфальтобетону згідно ДБН В.2.3-4:2007
 101. Мінімальна товщина шарів нежорсткого дорожнього одягу з щебенево-мастикового асфальтобетону згідно ДБН В.2.3-4:2007
 102. Мінімальна товщина шарів нежорсткого дорожнього одягу з піску згідно ДБН В.2.3-4:2007
 103. Чи можна приймати товщини конструктивних шарів дорожнього одягу за результатами розрахунків, якщо вони менші ніж мінімально визначені  в нормативних документах:
 104. Для відведення води з нижніх шарів дорожнього одягу на дорогах I-III категорій необхідно:
 105. Чи потрібно влаштування шарів підсилення  по всій ширині дорожнього одягу разом з укріпленими смугами узбіч:
 106. Який клас транспортних розв’язок вимагає обов’язкових перетинів автомобільних доріг в різних рівнях:
 107. Поздовжній похил доріг на підходах до дорожніх розв’язок на відстані видимості для зупинки автомобіля повинен бути до
 108. Під яким кутом необхідно влаштовувати розв’язки на перехрещеннях та примиканнях в одному рівні:
 109. За яким найменшим гострим кутом дозволяється виконувати примикання другорядної дороги до головної:
 110. Яка ширина твердого покриття повинна бути влаштована на ґрунтових з’їздах:
 111. Яка мінімальна ширина укріплення узбіччя на ґрунтових з’їздах з автомобільних доріг:
 112. Максимально допустима висота будь-яких споруд, у тому числі тимчасових, та зелених насаджень у зоні видимості
 113. На дорогах якої категорії застосовується схема віднесеного лвоповоротного з’їзду:
 114. Яка довжина відгону після смуги гальмування на лівоповоротних з’їздах розв’язок доріг з відігнаними лівими поворотами:
 115. Яка ширина смуги гальмування для лівого повороту на лівоповоротних з’їздах:
 116. Ширину проїзної частини односмугових з’їздів слід призначати
 117. За інтенсивності руху автотранспорту на з’їздах більшій, ніж розрахункова пропускна спроможність однієї смуги, слід проектувати двосмугові з’їзди з шириною проїзної частини не менше ніж
 118. Яка довжина перехідно-швидкісних смуг для розгону автотранспорту повинна бути на дорогах ІІ категорії поздовжньому похилі 0‰:
 119. Яка довжина перехідно-швидкісних смуг для гальмування автотранспорту повинна бути на дорогах ІІ категорії поздовжньому похилі 0‰:
 120. Яка довжина перехідно-швидкісних смуг для гальмування автотранспорту на дорогах І-б категорії при поздовжньому похилі 0‰:
 121. Яка довжина перехідно-швидкісних смуг для розгону автотранспорту на дорогах І-б категорії при поздовжньому похилі 0‰:
 122. Кут перетину автомобільної дороги з залізничними коліями:
 123. Ширина проїзної частини автомобільних доріг перед переїздом повинна бути не менше ніж
 124. Ширина проїзної частини автомобільних доріг на підходах до переїзду через залізницю в одному рівні повинна бути не менше ніж 6,0м на довжині в обидві боки від крайніх рейок колії
 125. Чи дозволяється прокладання трубопроводів у земляному полотні автомобільних доріг:
 126. На якій відстані від бровки земляного полотна повинні бути розташовані опори ліній високовольтних електромереж при проходженні паралельно автомобільним дорогам:
 127. На якій відстані від крайніх кабелів підземних кабельних ліній електропередачі обмежується охоронна зона комунікацій:
 128. Яка категорія доріг передбачає обов’язкові  пішохідні переходи в різних рівнях:
 129. Забороняється розміщувати об’єкти дорожнього сервісу
 130. На який відстані одна від одної рекомендується розташовувати  майданчики відпочинку на дорогах  І-ІІ категорії:
 131. Скільки дорожньо-кліматичних зон є в Україні:
 132. На скільки районів поділена територія України за умовами роботи асфальтобетону:
 133. Яка ймовірність перевищення максимальних рівнів і витрат розрахункових паводків, % для великих і середніх мостів на автодорогах І-ІІІ категорій:
 134. Яка ймовірність перевищення максимальних рівнів і витрат розрахункових паводків, % для великих і середніх мостів на автодорогах ІV-V категорій:
 135. Максимальний поздовжній похил  їздового полотна на великих автодорожніх мостах:
 136. Максимальний поздовжній ухил їздового полотна для міських мостів:
 137. Яким нормативним документом встановлюються правила проектування нових і реконструкції існуючих мостів і труб
 138. Які мости за довжиною відносяться до малих:
 139. Які мости за довжиною відносяться до середніх:
 140. Які мости за довжиною відносяться до великих:
 141. Які мости відносять до позакласних
 142. Як визначається довжина мосту:
 143. Термін служби сталезалізобетонних прогонових будов
 144. Термін служби залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов
 145. Термін служби залізобетонних збірних прогонових будов
 146. Скільки існує груп гранчних станів для розрахунку мостових споруд
 147. Товщина засипки над трубами це відстань від
 148. Мінімальна товщина засипки над залізобетонними трубами
 149. Мінімальна товщина засипки над металевими гофрованими трубами
 150. Струмененапрямні дамби треба передбачати при заплавній витраті води більше розрахункової на
 151. Тимчасове навантаження для розрахунків автодорожніх штучних споруд
 152. Яка, як правило, максимальна довжина водопропускних труб отвором 1,0 м (при відсутності оглядових колодязів)
 153. Яка, як правило, максимальна довжина водопропускних труб отвором 1,25 м (при відсутності оглядових колодязів)
 154. Чи дозволяється проектування металевих гофрованих труб без влаштування оголовків:
 155. Чи використовуються водопропускні металеві гофровані труби великих отворів на постійних водотоках:
 156. Який максимальний ухил лотка металевої гофрованої труби
 157. Які параметри повинна матиподушка під металеву гофровану трубу?
 158. Якою шириною влаштовується геомембрана в шарі засипки над металевою гофрованою трубою?
 159. Який кут перелому поздовжнього профілю дозволяється при швидкості руху легкових автомобілів 150 – 100 км/год.:
 160. На мостах, розділених під окремі напрямки руху, тротуари (службові проходи) влаштовують
 161. На мостах, розділених під окремі напрямки руху, просвіт між розділеними прогоновими будовами рекомендується
 162. Укосам конусів мостів у межах підтоплення слід надавати ухили не крутіше:
 163. Відсипку конусів біля мосту виконують із дренувального ґрунту, який має (після ущільнення) коефіцієнт фільтрації не менше
 164. На яку величину збільшується відмітка укріплень для великих і середніх мостів за розрахунковий рівень води з урахуванням підпору і накату хвилі на насип.:
 165. На яку величину збільшується відмітка укріплень для малих мостів труб за розрахунковий високий рівень води з урахуванням підпору і накату хвилі на насип.
 166. Які споруди необхідно передбачати у місцях міграції диких тварин за технічними умовами органів природоохорони:
 167. При якій висоті насипу для автодорожніх мостів слід влаштовувати постійні сходи:
 168. Освітлювальна зона на підходах до споруди:
 169. Чим обладнуються судноплавні прогони на мостах через водні шляхи:
 170. Які елементи входять до складу мостового переходу:
 171. Ширина проїзної частини на штучних спорудах, які розташовані на автодорозі ІІ категорії:
 172. Ширина проїзної частини на штучних спорудах, які розташовані на автодорогах ІІІ категорії:
 173. Ширина проїзної частини на штучних спорудах, які розташовані на автодорогах ІV категорії:
 174. Ширина проїзної частини на штучних спорудах, які розташовані на автодорогах V категорії:
 175. Який висотний габарит слід приймати при проектуванні штучних споруд:
 176. Який максимальний розмір зерен щебеню повинен бути при приготуванні щебенево-мастикового асфальтобетону ЩМА-15:
 177. Види щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші:
 178. Яка висота та ширина скотопрогонів повинна бути на дорогах І-ІІІ категорії які проходять через населений пункт:
 179. Як часто слід передбачати скотопрогони на дорогах І-ІІІ категорії, що проходять через населений пункт:
 180. На якій відстані ширина узбіччя другорядної дороги на примиканні повинна бути не меншою ширини узбіччя головної дороги:
 181. Який повинен бути мінімальний радіус закруглення при побудові віднесеного лівоповоротного з’їзду:
 182. За яких умов дозволяється залишати пні в основі земляного полотна
 183. Чи передбачає зведений розрахунок вартості затрати на проектно–вишукувальні роботи  та авторський нагляд за будівництвом:
 184. На якій відстані від залізничних переїздів слід розміщати автобусні зупинки за переїздами в населених пунктах:
 185. Яка повинна бути мінімальна ширина кармана автобусної зупинки в звичайних умовах:
 186. Яка повинна бути мінімальна ширина кармана автобусної зупинки в обмежених забудовою умовах:
 187. Яка мінімальна ширина посадової площадки автобусної зупинки:
 188. Який габарит над поверхнею проїзної частини слід приймати під конструкціями штучних споруд:
 189. Відстань від кромки проїзної частини до найближчого краю стовбура дерева на дорозі І категорії
 190. Відстань від крайки проїзної частини до найближчого краю стовбура дерева на дорозі ІІ категорії
 191. На якій мінімальній відстані від крайки проїзної частини дороги повинні бути розміщені автостоянки та АЗС
 192. Хто визначає кількість стадій проектування:
 193. Хто має право доручати виконання передпроектних робіт:
 194. Відповідальні за окремі розділи, що виконуються субпідрядними організаціями:
 195. З яких частин складається робочий проект:
 196. Підстава для розробки робочої документації:
 197. Чи має право підрядник розробляти робочі креслення після затвердження проекту
 198. Хто подає проектну документацію на розгляд експертизи:
 199. Відповідальний за організацію і проведення робіт по вибору траси автомобільної дороги:
 200. Чи підлягає погодженню робоча документація виконана відповідно до затверджувальної стадії проекту:
 201. Чи обов’язкове здійснення проектними організаціями авторського нагляду за будівництвом об’єктів будівництва:
 202. На об’єктах якої категорії складності авторський нагляд може не здійснюватись:
 203. Висота огорожі перильного типу на штучних спорудах:
 204. Чи потрібно при відводі земель для будівництва враховувати площі для тимчасового користування:
 205. Скільки груп огородження передбачає стандарт:
 206. На якій відстані від краю земляного полотна встановлюється огородження парапетного типу
 207. На якій відстані від краю земляного полотна встановлюється огородження бар’єрного  типу
 208. Яка має бути стримувальна здатність металевого бар’єрного огородження для легких умов руху при дозволеній швидкості при дозволеній швидкості > 90 км/год., кДж, не менше
 209. Яка має бути стримувальна здатність металевого бар’єрного огородження на штучних спорудах автомагістралей, кДж, не менше
 210. Скільки існує типів асфальтобетону
 211. Які існують типи гранулометрії асфальтобетону
 212. Які існують види асфальтобетону
 213. Які існують класи асфальтобетонних сумішей
 214. Які існують групи асфальтобетону
 215. Які існують марки асфальтобетону
 216. На дорогах якої категорії не використовується для покриття асфальтобетон типу А:
 217. На дорогах якої категорії використовується для покриття асфальтобетон типу Д:
 218. Який тип асфальтобетону використовується для покриття мостів на дорогах І-ІІ категорії:
 219. Яка марка асфальтобетону використовується на дорогах ІІІ категорії:
 220. Які міжремонтні терміни експлуатації асфальтобетонного покриття на дорогах ІІІ-ІV категорії для капітального ремонту:
 221. Модулі пружності суміжних шарів дорожнього одягу повинні відрізнятися не більше, ніж у:
 222. Чи допускається розташування неукріплених зернистих матеріалів між шарами із матеріалів чи ґрунтів, оброблених в’яжучим
 223. Яка має бути мінімальна товщина шарів з матеріалів, що містять органічне в’яжуче й укладених на верхній шар основи із матеріалів, укріплених цементом
 224. На скільки типів поділяють дорожній одяг нежорсткого типу
 225. Які бувають типи дорожнього одягу нежорсткого типу
 226. Розрахунок дорожньої конструкції (система дорожній одяг плюс робочий шар земляного полотна) проводять на:
 227. Покриття і верхні шари основи
 228. Товщину шарів з матеріалів, що містять органічне в’яжуче й укладених на верхній шар основи із матеріалів, укріплених цементом,
 229. Конструювання та розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу для автомобільних доріг загального користування здійснюють згідно:
 230. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності колійності:
 231. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності волосяних тріщин:
 232. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності тріщин в хаотичному плані:
 233. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності поверхневих вибоїн:
 234. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності хвиль на покритті:
 235. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності нерівності покриття:
 236. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності руйнування краю покриття:
 237. Які основні причини руйнувань і деформацій поверхні покриття  дорожнього одягу нежорсткого типу при наявності поперечних тріщин:
 238. Мінімальна товщина шарів, що містять органічні в’яжучих для капітальних покриттів на верхніх шарах основи з матеріалів укріплених цементом:
 239. Раціональна товщина нижніх та додаткових шарів основи з неукріплених кам’яних матеріалів – не більше 20 см
 240. Додаткова основа дорожнього одягу виконує такі функції:
 241. Типовими конструктивними рішеннями збереження стабільних властивостей робочого шару земляного полотна є:
 242. Який коефіцієнт міцності передбачає повну заміну існуючого дорожнього одягу, замість його підсилення:
 243. Хто визначає порядок  віднесення об’єктів до ІV та V категорії складності:
 244. Існуюча схема врахування класу наслідків СС:
 245. Яка ширина розмітки 1.1 на дорогах І і ІІ категорій доріг державного значення
 246. Яку ширину має розмітка 1.2, яку застосовують на дорогах І категорії і автомагістралях?
 247. Яка ширина розмітки 1.1 на дорогах І і ІІ категорій доріг державного значення
 248. Який тип укріплення водовідвідних канав передбачається при швидкості течії води понад 0,8 м/с:
 249. В яких випадках дозволяється влаштовувати насип із бічних резервів:
 250. Коли нарізаються уступи на площі підошви при влаштуванні насипу:
 251. Згідно якого нормативного документу встановлена класифікація та вимоги до тонкошарових покриттів:
 252. За товщиною тонкошарові покриття поділяються на:
 253. Які суміші використовують при влаштуванні тонкошарових покриттів:
 254. Де здійснюється приготування суміші фрезерованої обробленої в’яжучим (СФОВ) за методом холодного ресайклінгу:
 255. Які норми встановлюють класифікацію категорій вулиць та доріг за функціональним призначенням:
 256. Яким нормативним документом регламентується застосування геосинетичних матеріалів
 257. Яка мінімальна товщина асфальтобетону укладається на геосентетичний матеріал (АСМ) при армуванні дорожнього одягу:
 258. Яку функцію виконують вегетативні геомати:
 259. Який максимальний поздовжній похил при укладенні армуючого геосентитичного матеріалу (АСМ) для доріг I-II категорії:
 260. Який максимальний поздовжній похил при укладенні армуючого геосентитичного матеріалу (АСМ) для доріг III-IV категорії:
 261. З якою міцністю рекомендується використовувати АСМ для армування дорожнього одягу на I-II категорії:
 262. З якою міцністю рекомендується використовувати АСМ для армування дорожнього одягу на III-IV категорії:
 263. Яка ширина АСМ при укладенні його на стику нового та існуючого дорожнього одягу:
 264. Шумові смуги бувають
 265. До складу бітумополімерів рідких входять
 266. Суміші фрезеровані, оброблені в’яжучим, в залежності від в’яжучого, яке застосовується, класифікуються за видами:
 267. Для приготування сумішей органо-мінеральних із фрезерованих матеріалів, виготовлених за методом холодного ресайклінгу, використовують такі мінеральні в’яжучі: 
 268. Для приготування сумішей органо-мінеральних із фрезерованих матеріалів, виготовлених за методом холодного ресайклінгу, використовують такі органічні в’яжучі:
 269. Добавки адгезійні
 270. Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні (БД)
 271. Бітуми дистиляційні поділяються на марки:
 272. Класифікація сумішей в залежності від в’яжучого, яке застосовується для їх виготовлення:
 273. Комбіновані в’яжучі
 274. Для укріплення ґрунтів необхідно використовувати органічні в’яжучі матеріали
 275. Не дозволяється укріплювати цементом ґрунти
 276. Укріплення глин бітумними емульсіями.
 277. Матеріал фрезерований укріплений
 278. Матеріал фрезерований стабілізований
 279. Армоґрунтова підпірна стінка
 280. Габіони
 281. Армоґрунтові підпірні стінки можна влаштовувати:
 282. Кількість груп граничних станів, за якими ведеться розрахунок армоґрунтових підпірних стін
 283. Розрахунок армоґрунтових підпірних стін за першою групою граничних станів (за втратою несучої здатності, включає повну втрату стійкості або значні пошкодження) передбачає виконання розрахунків на:
 284. Розрахунок армоґрунтових підпірних стін за другою групою граничних станів включає
 285. Приміські місця відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування розташовують на відстані
 286. Міжміські місця відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування розташовують на відстані
 287. Приоб’єктні місця відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування розташовують на відстані
 288. Перехідно-швидкісні смуги на в’їздах та виїздах до місць відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування
 289. Відстань від місця відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування до населеного пункту (забудови) має бути не менше
 290. Відстань між приміськими місцями відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування на в’їзді в місто та виїзді з нього необхідно розміщувати з розривом
 291. Туалети в місцях відпочинку учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування необхідно розміщувати від ближнього павільйону не ближче
 292. Яким нормативним документом регламентується застосування дорожніх знаків
 293. Скільки існує груп дорожніх знаків
 294. Скільки існує типорозмірів дорожніх знаків
 295. На яких дорогах застосовуються знаки ІІІ типорозміру
 296. В одному поперечному перетині допускається встановлювати (без врахування дублюючих знаків і табличок ) знаків не більше
 297. Відстань між послідовно встановленими знаками поза населеними пунктами (окрім знаків встановлених на перехресті) має бути не менше
 298. На якій відстані від початку небезпечної ділянки повинні встановлюватися попереджувальні дорожні знаки
 299. На якій відстані перед ділянками доріг, на яких необхідно ввести обмеження, встановлюються заборонні знаки
 300. Адгезія

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Подовжено повноваження Гільдії проектувальників у будівництві щодо професійнох атестації

Підписано наказ від 08.08.2019 № 179 про подовження до 31 грудня 2019 року повноважень Гільдії проектувальників у будівництві щодо професійнох атестації інженерів-проектувальників.

Наказ вступає в силу з дня його опублікування в Інформаційному бюлетені Мінрегіону.

Чергові курси з підготовки інженерів-проектувальників до професійної атестації в м. Києві пройдуть з 19 по 23 серпня 2019 року. Місце проведення курсів: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1 (проспект Визволителів, 1), офіс 500А. Час початку курсів – щоденно о 9-30.

Прийом документів на проходження підготовки до професійної атестації в м. Києві здійснюється за адресою: м. Київ, пр. Соборності (стара назва – Возз’єднання), 15/17, оф. 205-206. Проїзд: від ст. метро “Дружби народів” або “Лівобережна” будь-якою маршруткою в напрямку Ленінградської (Дарницької) площі до зупинки “вул. Тампере”. Контактний тел. – (044)294-34-94, (099)519-04-88.

Інформаційне повідомлення щодо періодичного підвищення кваліфікації

УВАГА!!!

Шановні сертифіковані інженери-проектувальники.

   На виконання ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», з березня 2017 року розпочато періодичне підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників, які повинні підвищувати свою кваліфікацію не рідше, ніж один раз на п’ять років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

    До  підвищення  кваліфікації  допускаються  члени  Гільдії проектувальників,   які  не  мають заборгованості по сплаті членських внесків. Особи, які не є членами Гільдії проектувальників, до початку курсів повинні заповнити Заяву на вступ до Гільдії, а також сплатити вступний та щорічний внесок в сумі 660 грн. Інформацію щодо внесків та наявності заборгованості можна отримати в розділі Оплата членських внесків або за тел. (099) 653-08-83, (044) 294-07-50, Ярошенко Ніна Вікторівна.

   Для проходження періодичного (раз на п'ять років) підвищення кваліфікації необхідно заповнити анкету члена СРО ВУГіП і замовлення (додається) та разом із Заявою на вступ до Гільдії і копією квитанції по оплаті внесків  (заборгованості) направити їх в паперовому вигляді кур’єрскою поштою або подати особисто за адресою: 02160 м. Київ, пр-т Соборності, 15/17, оф. 211. Документи в електронному вигляді НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Контактна особа: Ярошенко Ніна Вікторівна, (099) 653-08-83,  (044) 294 07 50

Детальний порядок дій для отримання договору та проходження курсів

  Згідно Стандарту №3 професійної діяльності інженерів-проектувальників повинна бути застрахована цивільно-правова відповідальність членів ВУГіП при здійсненні ними професійної діяльності. Страхування здійснює страхова компанія ВУСО. Страховий платіж інженерів-проектувальників, які мають безкатегорійний сертифікат, складає 300 грн на рік. Договір страхування укладається, як правило, під час проходження інженером-проектувальником підвищення кваліфікації.

Детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації за напрямками:

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природнього середовища;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії;
– Інженерно-будівельне проектування в частині інженерних вишукувань;

– Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва;

– Інженерно-будівельне проектування доріг

 

можна отримати в ТОВ «НМЦ «Інжиніринг» за адресою:

02160  Київ, пр-т Соборності, 15/17, оф.  211, тел. (044) 294-07-50, (044) 294-34-54 (бухг.), (099) 653-08-83,

або за посиланням Періодичне підвищення кваліфікації.

 

 Детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації  за напрямком  «Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації» можна отримати в ТОВ «НМЦ «Інпроект» за адресою: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 172, оф. 1215, тел. (044) 334-75-21, ел. адреса work@inproekt.kiev.ua

   Детальну інформацію за напрямком «Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки» можна отримати в «Науково-Технічному Центрі УСВППП» за адресою: м.Київ, проспект Перемоги 123, офіс 523-526, тел. 284-12-38(37), ел. адреса: ntc-usvppp@ukr.net.

  Нагадуємо, що невиконання вимог вищезазначеного закону може бути підставою для розгляду Атестаційною архітектурно-будівельною комісією ВУГіП питання щодо внесення відповідної інформації до реєстру.

Додаток – Анкета члена СРО ВУГіП  

Додаток – заява на вступ в Гільдію

Бланк замовлення для фізичних осіб

Бланк замовлення для юридичних осіб та ФОП