Меню

Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 17-00

Відомості про інженерів-проектувальників, які успішно склали іспит 27.10.2021

Відомості про інженерів-проектувальників, які успішно склали іспит 28.10.2021

Відомості про інженерів-проектувальників, які успішно склали іспит 29.10.2021

 

 

 

 

 

До уваги інженерів-проектувальників!

Гільдія проектувальників у будівництві інформує, що 23-30 травня 2024 року планується проведення іспиту для претендентів на отримання кваліфікаційного сертифіката.

Час проведення іспитів:

23 травя 2024 року (м. Київ) – категорія “інженер-проектувальник”

24 травня 2024 року (м. Харків) – категорія “інженер-проектувальник”, “інженер-проектувальник 2 кат.”, “інженер-проектувальник 1 кат.”

28 травня 2024 року (м. Київ) – категорія “інженер-проектувальник 1 кат.”

30 травня 2024 року (м. Київ) категорія “провідний інженер-проектувальник”

Запрошуємо претендентів на отримання кваліфікаційного сертифіката, які пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, на проходження іспиту. Запис на іспит за телефоном 068-230-31-93 (Дар’я).

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 62 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554, у т.ч. до затвердженого останньою Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (далі – Порядок).

Серед іншого, вказані зміни спрямовані на удосконалення ефективності регулювання питання внесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про дотримання інженерами-проектувальниками вимог частини 17 статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», зокрема, про відсутність перерви в роботі за фахом понад три роки.

Так, згідно із абзацами 1-7 пункту 15 Порядку, строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання зазначених вимог вносяться до Реєстру будівельної діяльності.

Інформація про відсутність перерви у роботі за фахом строком понад три роки вноситься виконавцем до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою з накладенням електронного підпису.

Перевірка та аналіз інформації про відсутність перерви в роботі здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи шляхом порівняння відомостей, що зазначаються виконавцем у повідомленні, з відомостями, що містяться в Реєстрі будівельної діяльності, з наступним підтвердженням такої інформації замовником робіт (послуг) чи роботодавцем відповідного виконавця через електронний кабінет користувача електронної системи.

Інформація про відсутність перерви у роботі за фахом строком понад три роки може подаватися виконавцем до Мінінфраструктури та/або саморегулівної організації через електронний кабінет користувача електронної системи для внесення до Реєстру будівельної діяльності в разі:

– виконання робіт (послуг) щодо об’єктів, подання та отримання документів щодо яких відповідно до законодавства здійснюється в паперовій формі та/або які споруджуються без використання електронної системи;

– внесення інформації щодо осіб, для яких перебіг строку перерви в роботі за фахом на період проходження ними військової служби зупиняється, та осіб, для яких роботою за фахом вважається викладацька та інша діяльність, визначена цим пунктом.

У разі відсутності в Реєстрі будівельної діяльності відомостей про роботу за фахом понад три роки та підвищення кваліфікації протягом п’яти років програмними засобами електронної системи автоматично вноситься запис про порушення виконавцем таких вимог з одночасним відображенням на порталі електронної системи запису про припинення дії кваліфікаційного сертифіката.

При цьому у розумінні пункту 6 частини 5 статті 22-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» достовірність інформації (даних), яка міститься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, презюмується, тобто така інформація (дані) вважається достовірною в силу цього Закону.

Отже, підтвердження наявності у інженера-проектувальника досвіду роботи за фахом (за напрямом інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС), у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму (БЕ ЗШ), у частині технології будівельного виробництва (ТБВ), у частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ), у частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ), у частині кошторисної документації (КС), у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища (ЕЗ), у частині виконання інженерних вишукувань (ІВ) та/або доріг (ПД) підтверджується, насамперед, офіційними відомостями з Реєстру будівельної діяльності, який є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Враховуючи вищенаведене, документами, що подаються інженером-проектувальником до СРО ВУГіП для підтвердження його досвіду роботи за фахом щодо виконання відповідних робіт з інженерно-будівельного проектування стосовно конкретної проектної документації, є витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектну документацію, який містить інформацію про розділ (частину) такої документації, який (яку) виконано відповідним інженером-проектувальником.

Якщо зазначений витяг з Реєстру будівельної діяльності не містить інформацію про розділ (частину) проектної документації, який (яку) виконано відповідним інженером-проектувальником, то окрім цього витягу додатково подається один із наступних документів:

– оригінал або засвідчена інженером-проектувальником копія листа генерального проектувальника, у якому міститься інформація про те, що цього інженера-проектувальника було включено до складу проектної групи і він виконав роботи з розроблення конкретного розділу (частини) у вказаній проектній документації належним чином;

– оригінал або засвідчена інженером-проектувальником копія листа ГІПа/ГАПа, у якому міститься інформація про те, що цього інженера-проектувальника було включено до складу проектної групи і він виконав роботи з розроблення конкретного розділу (частини) у вказаній проектній документації належним чином.

Під терміном «належним чином» мається на увазі в тому числі виконання робіт з урахуванням вимог п.12 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011  № 45, а саме: маючи кваліфікаційний сертифікат відповідної спеціалізації та категорії або під керівництвом виконавця, який має такий кваліфікаційний сертифікат.