Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 18-00,
конт. тел. (044) 294-34-41

[клікніть двічі у межах сторінки щоб ввімкнути/вимкнути білий фон]

↓Завантажити(DOC, 43,5 КБ)

Численні питання, які виникають у проектувальників, працівників будекспертизи та органів архітектурно – будівельної інспекції у зв’язку з введенням сертифікації виконавців окремих видів робіт в частині інженерно – будівельного проектування, викликали необхідність аналізу низки чинних нормативних актів, що визначають коло прав та повноважень інженерів – проектувальників, які мають та/або не мають кваліфікаційного сертифіката.

Введення у будівельній галузі сертифікації виконавців окремих видів робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, мало на увазі зафіксувати на рівні держави спроможність безпосереднього розробника проектної документації здійснювати, опираючись на рівень своєї освіти та професійний досвід, проектування об’єктів архітектури відповідно до основних вимог надійності та безпеки, визначених чинним законодавством.

Основні вимоги до будівель і споруд затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд». Насамперед – це забезпечення механічного опору та стійкості, дотримання вимог пожежної безпеки, забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму, забезпечення економії енергії. Напрями діяльності відповідальних виконавців, що викладені у додатку 1 Регламенту Атестаційної архітектурно – будівельної комісії, затвердженого протоколом №1 засідання Комісії, визначені з урахуванням цих вимог.

В залежності від специфіки своєї діяльності та обсягів робіт, проектна організація самостійно визначає кількість фахівців, які повинні мати кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

Інженери-проектувальники, які працюють самостійно, або розробляють окремі спеціальні розділи проекту, зокрема інженерні мережі, можуть застосовувати для проектування спеціалізації, які пов’язані із забезпеченням основних вимог для таких об’єктів, наприклад безпеки експлуатації, забезпечення механічного опору та стійкості тощо.

За визначенням, наведеним у пункті 1 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 р. за № 651/19389, головний інженер проекту (далі – ГІП) – інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації. Тобто, ГІП є посадою, призначеним на яку може бути сертифікований інженер-проектувальник будь-якої спеціалізації.

ГІП, який визначається розпорядчим документом генпроектувальника, підписує та скріплює печаткою титульний аркуш проекту (пункт 12 Порядку).

З урахуванням цього визначена персональна відповідальність за правопорушення ГІПа. Зокрема, нещодавно прийнятим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» стаття 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення  викладена в новій редакції та передбачає відповідальність за передачу замовнику  проектної документації для  виконання будівельних  робіт  на  об'єкті,  розробленої  з  порушенням вимог законодавства,  містобудівної  документації,  вихідних  даних  для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів  і  правил,  а  також  заниження  категорії  складності об'єкта будівництва.

Одночасно, пунктом 4.3 державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2012 «Склад та зміст проектної документації» передбачено забезпечення відповідності проектних рішень:

– архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки та іншим вихідним даним;

– вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів;

– основним вимогам до об’єктів щодо забезпечення механічного опору та стійкості; дотримання вимог пожежної безпеки; забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища; забезпечення безпеки експлуатації; забезпечення захисту від шуму; економії енергії;

– вимогам з охорони праці та експлуатаційної надійності.

При цьому слід зауважити, що під безпекою експлуатації мається на увазі здатність об’єкта протягом встановленого терміну експлуатації (терміну використання об’єкта за функціональним призначенням) зберігати необхідні експлуатаційні якості (підп.4.1.3  п. 4.1 ДБН В.1.2-14-2009), а також вимогам  експлуатаційної безпеки (п.п.4.1  п. 4 ДБН В.1.2-9-2008), охорони праці та експлуатаційної надійності.

Шляхи досягнення основних вимог до об’єктів зазначаються у пояснювальній записці до проектної документації у розділі із забезпечення надійності та безпеки.

Сертифікований інженер-проектувальник при проведенні робіт з інженерно-будівельного проектування може забезпечувати одну або декілька основних вимог до об’єктів відповідно до видів спеціалізації у рамках обраного ним напряму діяльності, підтверджених кваліфікаційним сертифікатом (сертифікатами).

В разі призначення сертифікованого інженера-проектувальника ГІПом, він зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації всьому комплексу вимог чинних будівельних норм, які стосуються об’єкта, що проектується.

Обов’язковість комплексного забезпечення виконання основних вимог до об’єкта не залежить від особистої спеціалізації ГІПа і повинна стосуватись всіх рішень щодо інженерно-будівельного проектування об’єкту, по якому сертифікований фахівець призначений ГІПом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про архітектурну діяльність» виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю.

Порядком також визначено, що при проектуванні об’єктів будівництва           ІV – V категорій складності з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт, що обґрунтовується у пояснювальній записці до проекту, за окремим завданням замовника розробляються робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників ( у разі їх наявності) . Поряд з цим, там же зазначено, що перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації ( генпроектувальника, проектувальника) .

Враховуючи те, що кошторис є складовою частиною проектної документації та розробляється під керівництвом головного архітектора або головного інженера проекту (ГАПа, ГІПа), які повинні мати відповідні кваліфікаційні сертифікати та нести відповідальність за належний її рівень, наявність кваліфікаційного сертифікату у розробника кошторисної частини проекту не є обов’язковим.

Разом з тим, у разі виконання проектної документації на капітальний чи поточний ремонти, що передбачається здійснити за рахунок державних коштів за спрощеною документацією, основними складовими якої є дефектний акт та кошторис, наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифікату є обов’язковою умовою. (Лист Мінрегіону України від 26.06.2012 №7/17-10476 ).

При цьому слід зауважити, що наявність робочих креслень в разі виконання ремонтних робіт з капітального ремонту за спрощеною документацією не передбачається. Однак в разі потреби пояснювальна записка може бути доповнена ескізними кресленнями не типових виробів.

Міністерство вважає також за можливе приймати на експертизу проектну документацію без засвідчення титульних листів печатками сертифікованих виконавців, у разі надання замовниками відповідних довідок, які засвідчують, що за цивільно – правовими угодами з генпроектувальниками, розроблена проектна документація передана замовнику до 1 червня 2012 року. (Лист Мінрегіону України від 26.06.2012року №7/17-10487 ).

87 Responses to Про повноваження проектувальників, які отримали кваліфікаційний сертифікат

 • Pingback: Як обрати спеціалізацію | Гільдія проектувальників у будівництві

 • avatar
  Кирпа Антонина says:

  Добрый день. Ответьте, пожалуйста, могу ли я, имея сертификат, выполнить разовую проектную работу только под своим именем, а не под именем проектного института. И каков порядок оплаты налогов, если это возможно. Спасибо.

  • avatar
   admin says:

   Ст. 17 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV

   Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт , пов’язані із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт , право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

 • avatar
  Віктор says:

  Чи має право інженер-проектувальник, який отримав кваліфікаційний сертифікат "інженерно-будівельне проектування у частині забезпеченні безпеки експлуатаці, забезпечення захисту від шуму" проводити технічну інвентаризацію житлого будинку з видачею технічного паспорту?

 • avatar
  Веніамін says:

  Добрий день. Маючи кваліфікаційний сертифікат іженера проектувальника у частині дотримання вимог пожежної безпеки чи можна проводити проектування систем пожежогасіння, пожсигналізації, оповіщення…? Та чи потрібно отримувати ліцензію на проектування засобів протипожежного призначення в ДСНС України? 

 • avatar
  Віталій says:

  Доброго дня !!!
  Дайте будь ласка відповідь на запитання: чи можу я по Законах України не маючи кваліфікаційного сертифіката проектувальника, але із вищою будівельною освітою (ПЦБ), проектувати садові або дачні житлові будинки до двох поверхів та до 300 кв.м. Дякую за відповідь.  

 •  

  Доброго дня !!!
  Дайте будь ласка відповідь на запитання: чи можу я по Законах України не маючи кваліфікаційного сертифіката проектувальника, але із вищою будівельною освітою (ПЦБ), проектувати садові або дачні житлові будинки до двох поверхів та до 300 кв.м. Дякую за відповідь.  

 • avatar
  Сергій says:

  Підскажіть будь ласка чи потрібен сертифікат кошторисника, щоб підписувати кошторисну частину проекту дороги, якщо маєш сертифікат на проетування доріг? Дякую!

  • avatar
   Александр Хабенский says:

   Якщо немає сертифікованого інженера-кошторисника, ГІП може підписати проект в цілому, в т.ч. його кошторисну частину.

 • avatar
  Михайло says:

  Доброго дня ! Скажіть будь-ласка , чи може сертифікований інженер-проектувальник проводити технічну інвентаризацію нерухомого майна ? Чи може суб"єкт господарювання , у складі якого є тільки сертифікований інженер-проектувальник , займатися технічною інвентаризацією нерухомого майна ?

  • avatar
   Александр Хабенский says:

   Ні. Згідно діючого законодавства, відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг) може виконувати лише ті роботи, які прописані в його сертифікаті.

 • avatar
  Володимир says:

  Добрий день. 

  Чи маю я право на розробку проектної документації на встановлення теплового лічильника в квартирі, маючи сертифікат інженера проектувальника (Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму)?

 • avatar
  Геннадій says:

  Здрастуйте. Чи можу я бути призначеним ГІПом  при виконанні робочого проекту (проекту) на об*єкти різного призначення маючи сертифікат щодо забезпечення пожежної безпеки і будучи єдиним виконавцем проектної документації?

 • avatar
  Александр says:

  Я получил сертификат  "інженерно-будівельне проектування у частині забезпеченні безпеки експлуатаці, забезпечення захисту від шуму". Скажите. пожалуйста, где я могу найти список работ и объектов, которые я могу проектировать по этому сертификату. Ограничивается ли этим сертификатом проектирование инженерных и электрических сетей или какие-то часты стройчасти я тоже могу подписывать ?

 • avatar
  Андрій says:

  Доброго дня!

  Підкажіть, чи може фірма яка має ліцензію ДАБІУ  видану в 2014 році та кведи –  43.99; 42,99; 41,10; 41,20; 42,21; 42,22 –  підписувати і видавати проектну-кошторисну документацію взявши в штат працівника з сертифікатом на дані роботи. 

 • avatar
  Лариса says:

  Имеет ли право специалист с квалификационным сертификатом на инженерно-строительное проектирование в части сметной документации быть ГИПом при условии работы инженером 1 категории в проектной организации более 10 лет? 

 • avatar
  Светлана says:

  Добрый день. Скажите ,пожалуйста, где можно ознакомиться с перечнем проектных работ/услуг , которые может предоставлять специалист получивший сертификат" інженерно- будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатацій, забезпечення захисту від шуму" Спасибо.

   

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Ориентировочній перечень работ размещен в разделе Пропозиції/рекомендації щодо інженерно-будівельного проектування об’єктів будівництва різних категорій складності сертифікованими інженерами-проектувальниками

 • avatar
  Валентина says:

  Добрий день! Я працюю у проектній організації більше 15 років, маю дипломи спеціаліста інженера-будівельника за спеціальністю Міське будівництво і господарство (15 років) та Теплогазопостачання та вентиляція і кондиціонування повітря (11 років). Виконую роботу кошторисника (14 років) та проектування мереж води, каналізації, газопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування, опалення та тепломеханіки (11 років). Питання: сертифікати за якими напрямками я можу отримати для роботи за окремими розділами самостійно?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації;
   Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

 • avatar
  Игорь says:

  Добрый день, по какой  причине (на каком основании) могут отказать в сертификации на "Міцність та стійкість"? Стаж работы инженером-проектировщиком более 3х лет. Образование ПГС высшее. Если можно ссылку на документ. Заранее благодарен

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Как правило, процедуре прохождения аттестации предшествует предварительное рассмотрение документов одним из специалистов (членов Аттестационной комиссии) на предмет соответствия квалификации претендента выбранному направлению сертификации и специализации. Это сделано для того, чтобы претендент не нес неоправданных затрат на подготовку к аттестации, сдачи экзамена и т.п. Для того, чтобы получить сертификат на “Міцніть, стійкість…”, надо подтвердить опыт работы именно в этом направлении (как правило, это инженер-конструктор).

 • avatar
  Александра says:

  Добрый день. Не нашла на сайте пример сертификата инженера-проектировщика.

  Скажите пожалуйста, после прохождения курсов и успешной сдачи экзамена мы получаем сертификат инженера-проектировщика на спец. бланке аттестационной комиссии Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України? Будем ли мы внесены в реестр аттестованных инженеров-проектировщиков Минрегионбуда?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   После передачи полномочий по проведению аттестации от Минрегиона Гильдии проектировщиков сертификат печатается на бланке Гильдии. В реестр внесены будете, он остается в ведении Минрегиона.

 • avatar
  Віталій says:

  Доброго дня. Підкажіть будь-ластка, чи може ТОВ бути проектувальником не маючи у своєму складі особи, що має відповідний сертифікат, а залучивши таку особу за цивільно-правовим договором?

 • avatar
  Ростислав says:

  Доброго дня! Є інформація, що з нового року вводять категорії інженерів-проектувальників. Чи потрібно буде міняти сертифікат, який отримував в червні 2015р.? Якщо так, то яка процедура отримання нового сертифіката!

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Треба почекати роз’яснень відповідних державних органів або змін у законодавчих (нормативних) документах. На сьогодняшній день ваш сертифікат діє у повному обсязі.

 • avatar
  Олександр says:

  Доброго дня, прошу надати роз'яснення. За яким напрямом інженер-проектувальник повинен мати кваліфікаційний сертифікат для виконання проекту з приєднання житлового будинку до теплових мереж (теплові мережі, індивідуальний тепловий пункт, встановлення вузла обліку теплоти тощо)?

  Якщо, наприклад, проект затверджено печаткою ГІПа, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника де зазначено:

  –          інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості; у частині дотримання вимог пожежної безпеки.

  А у інших фахівців, які розробляли розділи проекту сертифікати відсутні. Він має право виконувати проектування теплових мереж?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Законодавством чітко не встановлена відповідність спеціалізацій, зазначених у кваліфікаційних сертифікатах, виконуємим роботам (проектам). Є лише вимога щодо головного інженера проекту щодо обов’язкової наявності у останнього кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника. З практичної точки зору бажано, щоб такий спеціаліст мав сертифікат за спеціалізацією “забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму” або “забезпечення економії енергії”.

 • avatar
  Юрій says:

  Доброго дня ! Підкажіть будь – ласка, чи можу я отримати сертифікат інженера проектувальника за напрямком «Технологія будівельного виробництва», якщо маю вищу освіту «Міське будівництво та господарство» та стаж роботи у будівництві 15 років. На посаді виконроба 3 роки ,головного інженера 10 років, та інші керівні посади.  

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Треба детальніше дивитись Ваші документи, визначити, чи займались ви роботами, які належать до спеціалізації “Технологія будівельного виробництва.

 • avatar
  Антоніна says:

  Добрый день. Если сертификат получен в 2013году, А сейчас нужен сертификат І категории, надо ли сначала получать сертификат ІІ категории? И что нужно для получения нового сертификата?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Для получения сертификата 1 кат. Вам необходимо пройти процедуру сертификации “ступенчато” – 2-ая категория – 1-ая категория т.е. сначала базовую подготовку (повышение квалификации), затем экзамен на 2-ю кат., и в случае его успешной сдачи – дистанционную подготовку и экзамен на 1-ю категорию. Сам по себе бланк сертификата инженера 2-й категории при этом можно не получать (и соответственно, не оплачивать его выдачу).

 • avatar
  Сергій says:

  Имея диплом магистра инженера-строителя по специальности Городское строительство и опыт работы 3 года инженером-проектировщиком по пожарной безопасности, есть ли возможность получить сертификат ГІПа в сфере пожарной безопасности??Заранее спасибо!!!

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Минимальные формальные требования для прохождения процедуры сертификации (аттестации) в вашем случае соблюдены, т.е.вы можете претендовать на получение сертификата инженера-проектировщика (обратите внимание, что сертификата ГИПа не существует, ГИП обязан иметь сертификат инженера-проектировщика). При этом надо иметь в виду, что со своим стажем работы, скорее всего, вы сможете претендовать только на 2-ю категорию инженера-проектировщика, хотя окончательное решение по этому вопросу принимает Аттестационная комиссия.

 • avatar
  Олександр says:

  Доброго дня! Чи можу я отримати сертифікат архітектора маючи диплом магістра за спеціальністю "промислове та цивільне будівництво" за кваліфікацією інженер будівельник. займаючи посади інженера проектувальнита та директора і стажем роботи близько 7 років?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Взагалі це питання треба направляти до Спілки архітекторів України. Наскільки мені відомо, із дипломом за спеціальністю “промислове та цивільне будівництво” треба мати стаж архітектора 10 років і більше.

 • avatar
  Володимир says:

  Добрий день, підкажіть будь ласка, якщо у фірмі є 3 спеціалісти із сертифікатами (архітектор, технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, а також інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості ),
  Чи цього достатньо для здійснення проектування об`єктів архітектури та інжинірингової діяльності ? 
  Чи може особа із сертифікатом  інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості займати дві посади: ГК (головного конструктора) основна та ГІП (Головний інженер проекту) не осн. ? 
  А також чи обов`язково повинен бути Інженер з проектно-кошторисної роботи?
   

 • avatar
  Юлия says:

  Добрый день. Имеет ли право ГИП с сертификатом инженера-проектировщика в части обеспечения безопасности эксплуатации и обеспечения защиты от шума подписать сметную документацию на текущий или капитальный ремонт системы вентиляции, который предусмотрен за счет бюджетных средств, если составляется только смета и дефектный акт (без проекта)?

 • avatar
  Максим says:

  Добрый день!

  Прокомментируйте пожалуйста!

  Сертификаты инженеров-проектировщиков без категории, полученные до введения в действие "Зміни №8", могут и далее использоваться инженерами без ограничения виполнения работ.

  Источник – "Вісник Держархбудінспекції України / Спецвипуск/ 2015", страница 15, предпоследний абзац:

  "…За усталенною практикою кваліфікаційні сертифікати, видані до введення в дію зміни №8, які не містять інформації щодо категорії виконавців, мають і далі застосовуватися без обмежень права виконання робіт щодо об'єктів  будівництва відповідного  класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності в межах строку їх дії."

   Я думаю ДАБІ знает что говорит)

 • avatar
  Ирина says:

  Здравствуйте!

  Интересует вопрос получения сертификата сметчика для дальнейшего расчета стоимости капитального, текущего ремонта по упрощенной документации на бюджет. Есть диплом специалиста «Экономист предприятия» и стаж работы в сметном деле 3 года. Достаточно ли перечисленных регалий для подачи заявления на прохождение обучения и сдачи экзаменов? Заранее спасибо!

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Вам необходимо показать свои документы в НВФ “Инпроект”, эта организация является основной при определении соответствия претендента квалификационным требованиям, предъявляемым к инженеру-сметчику. Конт. тел. (044)220-01-13.

 • avatar
  Олександр says:

  Здравствуйте!

  Вопрос следующий: на фирме уже есть сотрудник имеющий сертификат проектировщика, но в штате есть еще инженер, нужно ли в таком случае ему получать сертификат ? (Нужно ли всем инженерам-проектировщикам по проектной деятельности получать сертификат?)

 • avatar
  Дегтяр Іван says:

  Скажіть будь – ласка, чи має право людина яка має кваліфікаційний сертифікат архітектора (архітектурне обємне проектування), розробляти проектну документацію на будівництво зовнішніх інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостачання), та встановлення засобів комерційного обліку теплової енергії?

 • avatar
  Олександр says:

  Добрый день. Ответьте, пожалуйста, могу ли я, имея сертификат, выполнить разовую проектную работу только под своим именем? Что в таком случає писать в декларации (код згідно з ЄДРПОУ)? Конкретней пожалуйста (с закона непонятно, какой порядок уплаты налогов).

 • avatar
  Елена says:

  Здравствуйте!

  Подскажите, пожалуйста, могу ли я пройти аттестацию на 2-ю категорию по "Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення захисту від шуму ", если есть диплом инженера-проектировщика по теплогазоснабжению и вентиляции, а стаж работы 4 года в проектно-монтажной фирме, но в трудовой книжке значится специальность "начальник теплотехнического отдела"?

  Спасибо!

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Однозначно можете. Единственное, возможно Вам предложат предоставить копии проектов, выполненных с Вашим участием за последние 3 года.

 • avatar
  Вячеслав says:

  Доброго дня! Чи можу я з сертифікатом "Забезпечення міцності та стійкості" проектувати трубопровід державної установи з підключення до зовнішньої магістралі? Завчасно дякую! 

 • avatar
  Віталій says:

  Доброго дня! Базова освіта "Водопостачання та водовідведення". Скажіть, будь-ласка, чи можу я отримати сертифікат інженера проектувальника за умови, що працюю за трудовими угодами з 2008 року, але не на постійній основі, а час від часу.

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Можете претендувати на сертифікат, якщо надасте відповідні трудові угоди та копії проектів, які ви виконали за останні роки.

 • avatar
  Николай says:

  Здравствуйте, подскажите, имея диплом специалиста КНУБА "Мiське будiвництво та господарство" (инженер-строитель)  + стаж  3 года работы проектировщика 

  могу ли я получить сертификат архитектора или проектировщика ? 

 • avatar
  Анатолій says:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка чи можу я маючи кваліфікаційний сертифікат "Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму" будучи ГІПом розробляти розділ ОВНС у складі робочого проекту без кваліфікаційного сертифіката на ОВНС, чи потрібно залучати спаціаліста з відповідним сертифікатом?  

 • avatar
  Людмила says:

  Підкажіть, будь ласка, мій сертифікат-проектувальника, який я отримала в 2013 році дійсний? Я ФОП, займаюсь проектуванням мереж водопроваоду та каналізації, я можу далі проектувати з сертифікатом без категорії?

 • avatar
  Микола says:

  Доброго дня, маючи сертифікат "…Безпечна експлуатація інженерних мереж та захист від шуму" та посаду ГІПа чи можу я підписати договір субпідряду а розробку проекту виконання робіт для будівництва (найняти для виконання) з фізичною особою підприємцем, що не має сертифікату .

 • avatar
  Вікторія says:

  Чи має право інженер-проектувальник, який отримав кваліфікаційний сертифікат "інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки, виконувати єлектричні проекти (єлектричне опалення квартир та житлових будинків)

 • avatar
  Олександр says:

  Доброго дня! Я зараз виконую обов'язки керівника проектної групи, а керівник групи одночасно займає посаду ГІПа. Чи маю я право підписувати документи (креслення) за керівника і ГІПа. Дякую

 • avatar
  Сергій says:

  Доброго дня! З 01.01.2016 введені в дію  категорії інженерів-проектувальників. Чи потрібно міняти сертифікат інженера-проектувальника, отриманого в 2014р?  Чи є зазначений сертифікат дійсним? чи можливо за даним сертифікатом продовжувати роботи? Якщо ні,  то яка процедура отримання нового сертифіката?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Вже неодноразово відповідали на подібне питання, в т.ч. на сайті. Ваш сертифікат дійсний, і ви можете продовжувати ним користуватись.

 • avatar
  Станислав says:

  Добрый день!
  Необходимо ли обязательное обучение по повышению квалификации для ГИПа, ГАПа, инженера проектировщика, эксперта с обследований – ведь сертификаты бессрочные?

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Стаття 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” визначає необхідність проходження підвищення кваліфікації наступним чином:

   Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.

 • avatar
  Андрій says:

  Маючи диплом магістра ПЦБ і досвід  роботи інженером-проектувальником 3 роки .Чи можу я претендувати на сертифікат ГІПа за спеціалізацією МС?

 • avatar
  Микола says:

  Доброго дня! Скажіть будь-ласка, маючи сертифікат інженера-проектувальника другої категорії, як отримати сертифікат вищої категорії. Який пакет документів необхідний для цього та які грошові витрати.

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Для отримання сертифіката першої категорії необхідно:

   1. Написати заяву на проф. атестацію із зазначенням відповідної категорії та спеціалізації (використовуючи стандартний бланк заяви на професійну атестацію).

   2. Після розгляду заяви відповідальними працівниками Атестаційної комісії отримати згоду на підвищення категорії. При цьому Комісія може запропонувати надати додаткові документи, які підтверджують професійну придатність, стаж роботи і т.п.

   3. Пересвідчитися, чи дозволяють результати іспиту, проведеного при отриманні сертифіката 2 категорії, “рухатись” на 1 категорію (див. Роз’яснення в розділі “Новини Комісії”). Якщо ні, потрібно перездавати іспит із внесенням плати за нього в установленому порядку.

   4. Після отримання позитивного результату при складанні іспиту дочекатись рішення Атестаційної комісії про допуск на проходження атестації на кваліфікаційний рівень “інженер-проектувальник 1 категорії”.

   5. Пройти дистаційну підготовку до атестації на 1 категорію.

   6. Скласти іспит на 1 категорію із позитивним результатом.

 • avatar
  Максим says:

  Доброго дня, скажіть будь-лакска я маю диплом Інженера – будівельника по спеціальності "Міське будівництво"  та стаж роботи 3 роки на посаді головного спеціаліста проектної організації,  я маю право отримати сертифікат за напряом діяльності "опору та стійкості" якої саме категорії?

 • avatar
  Виталий says:

  "Стаття 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” визначає необхідність проходження підвищення кваліфікації наступним чином:Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується."

  Здравствуйте, собственно вопрос как повышать эту квалификацию где и как ?

 • avatar
  Ігор says:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка чи можу я маючи сертифікат інженера-проектувальника 2 категорії виконувати роботи щодо створення будівельних паспортів на житлові будинки?

 • avatar
  Владимир says:

  День добрый!. Подскажите, можно ли разрабатывать ППР на различные виды (демонтаж) работ без сертификата по технологии строительного производства.

 • avatar
  Олег says:

  Добрий день!

  Тимчасово не працюю, маю сертифікат інженера-проектувальника в частині кошторисної документації. Чи можу я від себе особисто надавати послуги по розробці кошторисної документації іншим особам, організаціям, підприємствам. Чи необхідно виробляти документи на приватного підприємця ?

 • avatar
  Олександр says:

   Скажіть чи можу я по Законах України не маючи кваліфікаційного сертифіката проектувальника, але із вищою будівельною освітою (ПЦБ), проектувати садові або дачні житлові будинки до двох поверхів та до 300 кв.м. 

 • avatar
  Андрій says:

  Добрий день. за яким напрямком можна отримати сертифікат, якщо диплом за спеціальністю "Тепроенергетика", стаж роботи у проектуванні більше 5 років. дякую

 • avatar
  Андрій says:

  Добрий день. Скажіть, будь ласка, за яким напрямком можна отримати сертифікат маючи диплом за спеціальністю "Теплоенергетика" та стаж роботи у проектній сфері більше 5 років. Дякую.

 • avatar
  Раиса says:

  Здравсствуйте! Подскажите, пожалуйста, раньше в проектный институтах инженерам-проектировщикам присваивались категории: 3,2,1, издавались соответственные приказы и вносились записи в трудовую книжку. Сейчас проектировщикам могут присваивать категории только аттестационные комиссии с последующей выдачей квалификационных сертификатов? На предприятии есть сертифицированный ГИП с правом подписи и печатью. Заранее спасибо.

 • avatar
  Ігор says:

  Доброго дня.

  Можу я отримати сертифікат по галузі "технологія виконання робіт" якщо в мене освіта "інженер-будівельник", працював інженером ПВР 5 років, і декілка років як ФОП в галузі будівництва ,дозвіл на виконаня будівельних робіт.

 • avatar
  Елизавета says:

  Здравствуйте!

  У меня сертификат 2012 года. Какие СС я могу проектировать и где это написано.

  Дело в том, что когда я была на семинаре по поводу изменений в законодательстве с 10.06.2017 года, нам всем объявили, что сертификаты 2012 года приравниваются к СС3.

  Прокоментируйте, пожалуйста!

 • avatar
  Валерия says:

  Может ли сертифицированный инженер-проектант в части сметной документации, при наличии высшего образования (специалист ПГС) быть ГИПом на объекте с классом последстий СС3? И нужна ли в таком случае лицензия на проектирование юридическому лицу?

 • avatar
  Александр says:

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста имея диплом магистра (ПГС) и стаж работы инженером-проектировщиком более 3 лет, могу ли я претендовать на сертификат первой категории по направлению "обеспечение механического сопротивления и устойчивости"  минуя стадию получения 2 категории?

 • avatar
  Елена says:

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, будет ли учитываться в стаже работы период работы на должности "инженер" при подаче документов для получения сертификата инженера-сметчика?
  Интересует т.к. в ЗУ 17 "мають стаж роботи за фахом не менш як три роки"

  • avatar
   Олександр Хабенський says:

   Если эта должность связана с выполнением функций инженера-сметчика, то этот период будет учитываться в стаже работы. При этом надо быть готовым к тому, что перед прохождением подготовки к атттестации вам предложат пройти собеседование как специалисту-сметчику.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

ПАМ’ЯТКА претенденту на отримання кваліфікаційного сертифіката інженер-проектувальник І категорії або провідного інженера-проектувальника

Інформаційне повідомлення щодо періодичного підвищення кваліфікації

УВАГА!!!

Шановні сертифіковані інженери-проектувальники.

   На виконання ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», з березня 2017 року розпочато періодичне підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників, які повинні підвищувати свою кваліфікацію не рідше, ніж один раз на п’ять років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

    До  підвищення  кваліфікації  допускаються  члени  Гільдії проектувальників,   які  не  мають заборгованості по сплаті членських внесків. Особи, які не є членами Гільдії проектувальників, до початку курсів повинні заповнити Заяву на вступ до Гільдії, а також сплатити вступний та щорічний внесок в сумі 660 грн. Інформацію щодо внесків та наявності заборгованості можна отримати в розділі Оплата членських внесків. або за тел (099) 653-08-83, Ярошенко Ніна Вікторівна.

   Для проходження підвищення кваліфікації необхідно заповнити анкету члена СРО ВУГіП і замовлення (додається) та разом із Заявою на вступ до Гільдії і копією квитанції по оплаті внесків  (заборгованості) направити їх в паперовому вигляді кур’єрскою поштою або подати особисто за адресою: м. Київ, пр. Соборності, 15/17, оф. 209. Документи в електронному вигляді не приймаються. Контактна особа – Ярошенко Ніна Вікторівна, тел. (099) 653-08-83.

Детальний порядок дій для отримання договору та проходження курсів

  Згідно Стандарту №3 професійної діяльності інженерів-проектувальників повинна бути застрахована цивільно-правова відповідальність членів ВУГіП при здійсненні ними професійної діяльності. Страхування здійснює страхова компанія ВУСО. Страховий платіж інженерів-проектувальників, які мають безкатегорійний сертифікат, складає 300 грн на рік. Договір страхування укладається, як правило, під час проходження інженером-проектувальником підвищення кваліфікації.

Детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації за напрямками:

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природнього середовища;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму;

– Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії; – Інженерно-будівельне проектування в частині інженерних вишукувань;

– Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва;

– Інженерно-будівельне проектування доріг

 

можна отримати в ТОВ «НМЦ «Інжиніринг» за адресою:

м.Київ, пр. Соборності, 15/17, оф. 206, 209, тел. (044) 294-34-94, (044) 294-34-54 (бухг.), (099) 653-08-83,

або за посиланням Періодичне підвищення кваліфікації.

 

 Детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації  за напрямком  «Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації» можна отримати в ТОВ «НМЦ «Інпроект» за адресою: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 172, оф. 1215, тел. (044) 220-01-13, ел. адреса work@inproekt.kiev.ua

   Детальну інформацію за напрямком «Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки» можна отримати в «Науково-Технічному Центрі УСВППП» за адресою: м.Київ, проспект Перемоги 123, офіс 523-526, тел. 284-12-38(37), ел. адреса: ntc-usvppp@ukr.net.

  Нагадуємо, що невиконання вимог вищезазначеного закону може бути підставою для розгляду Атестаційною архітектурно-будівельною комісією ВУГіП питання щодо внесення відповідної інформації до реєстру.

Додаток – Анкета члена СРО ВУГіП

Додаток – заява на вступ в Гільдію

Бланк замовлення для фізичних осіб

Бланк замовлення для юридичних осіб та ФОП