Меню

Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 17-00

До уваги інженерів-проектувальників, які мають кваліфікаційний сертифікат без зазначення категорії, виданий до 01 січня 2016 р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 651 установлено, що виконавці, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р., можуть за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).

Досвід виконання робіт (послуг) інженера-проектувальника за останні три роки може, зокрема, підтверджуватися його підписами на проектній документації об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), що підтверджують виконання проектних робіт за напрямком професійної спеціалізації, або відповідною інформацією з Реєстру будівельної діяльності.

Обмін сертифікатів, отриманих до 1 січня 2016 р., на сертифікат вищої категорії здійснюється на безоплатній основі.

Урядом України внесено зміни до Постанови № 554, спрямовані на спрощення процедури отримання кваліфікаційних сертифікатів в умовах воєнного стану. Постанову № 554 доповнено пунктом 2-1, яким встановлено, що під час дії воєнного стану виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 01.01.2016 та відповідають умовам, визначеним пунктом 2 цієї постанови, можуть отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії протягом п’яти робочих днів з дня надходження до саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності відповідної заяви з наступним поданням необхідних документів та проведенням професійної атестації у двомісячний строк після припинення чи скасування воєнного стану.

На виконання цієї Постанови Правління СРО ВУГіП прийняло Рішення від 30.03.2022 № 8, яким затверджено спрощену процедуру отримання кваліфікаційного сертифіката вищої категорії, а також Бланк заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії. Звертаємо увагу, що в разі подання заяви через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва вона повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом виконавця.

Аби уникнути типових помилок при заповненні/поданні заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії згідно із пунктами 2, 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», слід дотримуватись наступного:

  1. Дата, вказана у лівому верхньому куті заяви, має відповідати даті накладення на неї кваліфікованого електронного підпису.
  2. В одній заяві може бути обрана лише одна спеціалізації (вид робіт) і назва робіт.
  3. Позначка «V» або «+» проставляється у вільному квадраті (прямокутнику), а не у прямокутнику, що містить інформацію про кваліфікаційну категорію, про спеціалізацію (вид робіт) і назву робіт.
  4. Заява в електронній формі (у форматі PDF) обов’язково підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця. Накладення такого підпису можливо здійснити через офіційний вебсайт Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України (https://czo.gov.ua/sign).
  5. Підписана кваліфікованим електронним підписом виконавця заява направляється виключно через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему (скорочено – Електронна система), інтегровану з таким електронним кабінетом, користувачами якої є виконавець та СРО ВУГіП, якщо така Електронна система функціонує. Лише якщо Електронна система не функціонуватиме, то відповідна заява може бути направлена на електронну адресу СРО ВУГіП.

Зразок заповнення заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії.

Розміщуємо відеодопомогу щодо заповнення заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії, а також підписання її кваліфікованим електронним підписом виконавця.

При цьому зберігається можливість отримання кваліфікаційного сертифіката вищої категорії у звичайному порядку, який полягає в наступному:

Перед подачею документів на проходження професійної атестації претендентам на отримання сертифіката вищої категорії необхідно поспілкуватись з керівником відокремленого підрозділу у відповідному регіоні за місцем проживання з метою ознайомлення вас із порядком проведення професійної атестації, Стандартами професійної діяльності інженерів-проектувальників, та отримати Типову довідку і Рекомендацію, підписані керівником відокремленого підрозділу.

Оригінал пакету документів на отримання сертифіката вищої категорії виконавець подає особисто. Під час подачі документів виконавець повинен мати на руках паспорт, оригінал диплома та трудової книжки.

Пакет документів вміщує наступні складові:

Заяву про допуск до проведення професійної атестації

Зразок заповнення (натиснути):

Зразок заповнення Заяви про проведення професійної атестації

до якої додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу і мають відмітку в паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

– документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог;

– документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

– документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

– стислий (творчий) звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця;

Зразок заповнення (натиснути):

Зразок заповнення стислого (творчого) звіту

– інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

– 2 фотокартки розміром 3*4 см.

Додаткові документи, що додаються до заяви:

– Типова довідка і Рекомендація, підписані керівником відокремленого підрозділу у відповідному регіоні за місцем проживання (відповідні бланки знаходяться у керівників відокремлених підрозділів).  Перелік керівників відокремлених підрозділів розміщено за посиланням Відокремлені підрозділи.

Копії проектів, засвідчених відповідним чином. Для підтвердження участі у розробці проектів (урахування досвіду проектування об’єктів) відповідного класу наслідків виконавець надає три-п’ять копій проектів за різні роки, завірені належним чином.

Копія проекту повинна містити наступні складові:

титульний лист проекту або розділу проекту, в розробці якого виконавець приймав безпосередню участь;

список виконавців;

декілька листів проекту (2-3 листи креслень, розрахунків і т.п.), які містять підпис виконавця, для оцінки участі виконавця у розробці даного проекту та прийнятих ним рішень;

позитивний експертний висновок щодо наданого проекту.

– копія кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника;

– заява про зарахування результатів іспиту, складеного до 01.01.2016 при проходженні професійної атестації, за зразком

Засвідчення документів відбувається наступним чином. На кожному аркуші документа робиться напис “Згідно з оригіналом” або “Копія вірна”, ставиться підпис та прізвище, ініціали підписанта. Документи засвідчуються особисто виконавцем.

Членам ВУГіП, у випадку наявності заборгованості по щомісячних внесках, необхідно закрити цю заборгованість.

Подані документи будуть розглянуті Атестаційною архітектурно-будівельною комісією СРО ВУГіП і прийнято відповідне рішення.

З днем Конституції!

Шановні колеги!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня Конституції!

Наша країна переживає зараз нелегкі часи, але ми впевнені у своїй перемозі.

Ми переконані, що після Перемоги ми відновимо наші будинки, школи, дитячі садочки, лікарні.

Бажаємо вам успіхів, міцного здоров’я та мирного неба над головою!

Слава Україні!

Правління ВУГіП

Новини законодавства 2

Сьогодні, 17 червня 2022 року, набирає чинності Закон України № 2179-IX від 01.04.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій». Закон опубліковано в Голос України від 16 червня 2022 – № 124.Законом вносять зміни до КЗпП, законів «Про оплату праці», «Про освіту» та «Про зайнятість населення» щодо:
•          визначення термінів повної та часткової професійної кваліфікації;
•          встановлення пріоритетності професійних стандартів над кваліфікаційними характеристиками;
•          окремих питань розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів;
•          створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій;
•          діяльності Галузевих рад з розроблення професійних стандартів, пов’язаних із цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій та інших пов’язаних питань.Зокрема, зазначеним Законом,  Кодекс законів про працю України доповнено новою статтею 42 (Професійні стандарти), згідно якої:“Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.Професійні стандарти можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, органами державної влади, науковими установами, галузевими радами, громадськими об’єднаннями, іншими заінтересованими суб’єктами.Професійні стандарти затверджуються їх розробниками.У разі якщо розробником не є галузева рада з питань розроблення професійних стандартів, професійний стандарт затверджується після погодження з репрезентативним всеукраїнським об’єднанням професійних спілок на галузевому рівні.Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства кваліфікацій.Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, за поданням Національного агентства кваліфікацій.Вимоги до компетентностей, обов’язків та кваліфікацій працівників визначаються професійними стандартами. За відсутності професійних стандартів такі вимоги можуть визначатися кваліфікаційними характеристиками.Методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів розробляються Національним агентством кваліфікацій та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті”.
Закон в цілому направлений на врегулювання окремих аспектів питання розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів, дозволить забезпечити формуванню сучасних вимог до професійних знань та умінь працівників, усуненню застарілих вимог та бюрократичних процедур на ринку праці та сприятиме підвищенню зайнятості населення.