Меню

Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 17-00

До уваги інженерів-проектувальників, які мають кваліфікаційний сертифікат без зазначення категорії, виданий до 01 січня 2016 р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 651 установлено, що виконавці, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р., можуть за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).

Досвід виконання робіт (послуг) інженера-проектувальника за останні три роки може, зокрема, підтверджуватися його підписами на проектній документації об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), що підтверджують виконання проектних робіт за напрямком професійної спеціалізації, або відповідною інформацією з Реєстру будівельної діяльності.

Обмін сертифікатів, отриманих до 1 січня 2016 р., на сертифікат вищої категорії здійснюється на безоплатній основі.

Одночасно повідомляємо, що Урядом України Постановою від 19 січня 2024 року № 62 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554.

Зокрема, внесені зміни до пункту 2-1, якими визначено що спрощеною процедурою отримання кваліфікаційного сертифіката можуть скористатись виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (крім територій можливих бойових дій, на яких можливість бойових дій припинена, та територій активних бойових дій, на яких бойові дії завершені, на  дату подання звернення), отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. та відповідають умовам, визначеним пунктом 2 цієї постанови.

На виконання пункту 2-1 Постанови № 554 Правління СРО ВУГіП прийняло Рішення від 30.03.2022 № 8, яким затверджено спрощену процедуру отримання кваліфікаційного сертифіката вищої категорії, а також Бланк заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії. Звертаємо увагу, що в разі подання заяви через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва вона повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом виконавця.

Аби уникнути типових помилок при заповненні/поданні заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії згідно із пунктами 2, 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», слід дотримуватись наступного:

  1. Дата, вказана у лівому верхньому куті заяви, має відповідати даті накладення на неї кваліфікованого електронного підпису.
  2. В одній заяві може бути обрана лише одна спеціалізації (вид робіт) і назва робіт.
  3. Позначка «V» або «+» проставляється у вільному квадраті (прямокутнику), а не у прямокутнику, що містить інформацію про кваліфікаційну категорію, про спеціалізацію (вид робіт) і назву робіт.
  4. Заява в електронній формі (у форматі PDF) обов’язково підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця. Накладення такого підпису можливо здійснити через офіційний вебсайт Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України (https://czo.gov.ua/sign).
  5. Підписана кваліфікованим електронним підписом виконавця заява направляється виключно через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему (скорочено – Електронна система), інтегровану з таким електронним кабінетом, користувачами якої є виконавець та СРО ВУГіП, якщо така Електронна система функціонує. Лише якщо Електронна система не функціонуватиме, то відповідна заява може бути направлена на електронну адресу СРО ВУГіП.

Зразок заповнення заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії.

Розміщуємо відеодопомогу щодо заповнення заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката вищої категорії, а також підписання її кваліфікованим електронним підписом виконавця.

При цьому зберігається можливість отримання кваліфікаційного сертифіката вищої категорії у звичайному порядку, який полягає в наступному:

Перед подачею документів на проходження професійної атестації претендентам на отримання сертифіката вищої категорії необхідно поспілкуватись з керівником відокремленого підрозділу у відповідному регіоні за місцем проживання з метою ознайомлення вас із порядком проведення професійної атестації, Стандартами професійної діяльності інженерів-проектувальників, та отримати Типову довідку і Рекомендацію, підписані керівником відокремленого підрозділу.

Оригінал пакету документів на отримання сертифіката вищої категорії виконавець подає особисто. Під час подачі документів виконавець повинен мати на руках паспорт, оригінал диплома та трудової книжки.

Пакет документів вміщує наступні складові:

Заяву про допуск до проведення професійної атестації

Зразок заповнення (натиснути):

Зразок заповнення Заяви про проведення професійної атестації

до якої додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу і мають відмітку в паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

– документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог;

– документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

– документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

– стислий (творчий) звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця;

Зразок заповнення (натиснути):

Зразок заповнення стислого (творчого) звіту

– інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

– 2 фотокартки розміром 3*4 см.

Додаткові документи, що додаються до заяви:

– Типова довідка і Рекомендація, підписані керівником відокремленого підрозділу у відповідному регіоні за місцем проживання (відповідні бланки знаходяться у керівників відокремлених підрозділів).  Перелік керівників відокремлених підрозділів розміщено за посиланням Відокремлені підрозділи.

Копії проектів, засвідчених відповідним чином. Для підтвердження участі у розробці проектів (урахування досвіду проектування об’єктів) відповідного класу наслідків виконавець надає три-п’ять копій проектів за різні роки, завірені належним чином.

Копія проекту повинна містити наступні складові:

титульний лист проекту або розділу проекту, в розробці якого виконавець приймав безпосередню участь;

список виконавців;

декілька листів проекту (2-3 листи креслень, розрахунків і т.п.), які містять підпис виконавця, для оцінки участі виконавця у розробці даного проекту та прийнятих ним рішень;

позитивний експертний висновок щодо наданого проекту.

– копія кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника;

– заява про зарахування результатів іспиту, складеного до 01.01.2016 при проходженні професійної атестації, за зразком

Засвідчення документів відбувається наступним чином. На кожному аркуші документа робиться напис “Згідно з оригіналом” або “Копія вірна”, ставиться підпис та прізвище, ініціали підписанта. Документи засвідчуються особисто виконавцем.

Членам ВУГіП, у випадку наявності заборгованості по щомісячних внесках, необхідно закрити цю заборгованість.

Подані документи будуть розглянуті Атестаційною архітектурно-будівельною комісією СРО ВУГіП і прийнято відповідне рішення.

Нові бланки документів

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу, що з огляду на прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2024 № 62 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 і від 23 червня 2021 р. № 681» та з метою актуалізації окремих актів ВУГіП з питань професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури – інженерів-проектувальників, затверджені нові форми заяви про допуск до професійної атестації, заяви про видачу кваліфікаційного сертифіката, а також форми стислого звіту про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Відповідні бланки розміщено на сторінках сайту “Пакет документів“, “Обмін сертифікатів, виданих до 01 січня 2016 р”.

Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 і від 23 червня 2021 р. N 681

Публікуємо текст змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 і від 23 червня 2021 р. N 681. Виділене жовтим набирає чинності з 01.04.2024, решта – з дати опублікування.